kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl tarptautinio turistinio maršruto sudarymo

Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108, įgyvendinamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas, kartu su partneriais: Žiemgalos planavimo regionu (pagrindinis partneris, LV), Polocko vykdomuoju komitetu, Švietimo, sporto ir turizmo skyriumi (BY), Neretos savivaldybe (LV), Jekabpilio miesto savivaldybe (LV), Rokiškio krašto muziejumi (LT), planuoja išleisti 3 brošiūras, apie tris skirtingus turistinius maršrutus anglų, rusų, lietuvių ir latvių kalbomis ir partnerių tinklalapiuose. Reikalavimai objektams:


1. Maršrutas skirtas pažinti Vilniaus rajono tradicinius amatus: turistas, atvykęs į vietą turi turėti galimybę savarankiškai išbandyti amatus, pasigaminti rankdarbius, pažinti krašto kultūrą.

2. Populiarus ir svarbus kultūriniu ir istoriniu požiūriu nematerialus paveldas.

3. Objektai, susiję su istorinėmis asmenybėmis, jų gyvenimu, kūryba ir pasiekimais, bei istoriniais įvykiais.

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl Vilniaus rajone esančių objektų įtraukimo į brošiūrą iki š. m. balandžio 21 dienos.

Teikdami savo pasiūlymą, prašome kartu pridėti šiuos duomenis:

• Trumpą objekto aprašymą, iki 500 ženklų, anglų kalba.

• Objekto koordinates.

• Objekto internetinio puslapio adresą.

• Telefoną ir adresą.

• Brošiūros apimtis yra ribota, dėl to galime įtraukti apie 15 objektų.

Savo pasiūlymus galite siųsti Vilniaus rajono turizmo informacijos centrui el. paštu tic@vrsa.lt

Projektą finansuoja Europos Sąjunga: bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos - 90 proc. (92 8431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 EUR).


Projekto tikslai:

- skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;

- saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos;

- vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;

- skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

- organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;

- įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;

- organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;

- sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;

- dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Šio interneto puslapio sukūrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus rajono savivaldybė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Shadow up