kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gegužės 8-ąją vyks rajoninis religinis konkursas „Mano siela šlovina Viešpatį“

Kviečiame dalyvauti rajoniniame religiniame konkurse „Mano siela šlovina Viešpatį“, kuris vyks š. m. gegužės 8 d. 10.00 val. Vilniaus rajono Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje. Konkursas skirtas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejui paminėti.


Religinio konkurso „Mano siela šlovina Viešpatį“ vienas pagrindinių tikslų skatinti mokinius pažinti ir puoselėti pamaldumą Mergelei Marijai, gilinti žinias apie savo tikėjimo istoriją Lietuvoje, mokytis atsiliepti į Dievo kvietimą bei atpažinti Dievo ir Mergelės Marijos veikimą kasdienybėje.

Konkurse gali dalyvauti 7-9 (IG) klasių mokiniai iš Vilniaus rajono. Iš vienos švietimo įstaigos gali dalyvauti viena komanda, sudaryta iš 4 (keturių) mokinių. Mokiniai gali būti iš skirtingų klasių.

Konkursą organizuoja Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla bendradarbiaudama su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi bei Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru.

Konkurso nuostatai

Shadow up