kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pirmasis šių metų tarybos posėdis – greitai ir efektyviai

Š. m. sausio 30 d. sušauktame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 38 klausimai ir priimti atitinkami sprendimai.


Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Vilniaus r. Rukainių vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimui. Po sėkmingo mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditavimo, ugdymo įstaiga tapo gimnazija. Taryba taip pat patvirtino gimnazijos pakeistus nuostatus, kurie bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Svarstant klausimą dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos atnaujinimo, nutarta naudoti Vilniaus rajono savivaldybės 7 procentus atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų šioms  mokymo reikmėms tenkinti:

  • pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti;
  • brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti;
  • profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti;
  • neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti;
  • pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti;
  • finansuoti mažiau pasirenkamų užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių ir kitų) mokymuisi mobiliosiose grupėse.

Taryba priėmė sprendimą perduoti Vilniaus rajono savivaldybės centrinei bibliotekai panaudos pagrindais patalpas, esančias Savičiūnų k., Rukainių sen. ir Rudaminos k., Rudaminos sen., kurios minėtose vietovėse bus skirtos vykdyti bibliotekos veiklą, užtikrins gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, viešųjų informacijos šaltinių prieinamumą.

Tarybos narių palaikymo ir vienbalsio pritarimo taip pat sulaukė Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus pateikti tarybos sprendimų projektai dėl keturių žemės sklypų, esančių Kalvelių, Sužionių, Rukainių ir Maišiagalos seniūnijose, suformavimo visuomenės poreikiams. Kalvelių seniūnijoje planuojama įrengti prekyvietę, o Sužionių ir Rukainių – suformuoti žemės sklypus esamoms kapinėms. Tuo tarpu Maišiagalos seniūnijoje numatoma suformuoti žemės sklypą esamoms automobilių stovėjimo vietoms, įrengti dvi antrinių žaliavų rūšiavimo aikšteles bei sporto aikštelę.


Shadow up