kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Labora“ narių žiniai

2017 m. balandžio 22 d. (šeštadienį) 12 val., Kalno g. prie skelbimų lentos vyks sodininkų bendrijos ataskaitinis narių susirinkimas.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Finansinė ataskaita už 2016 metus.

2. Buhalterės klausimas.

3. 2-jų naujų valdybos narių rinkimai.

4. Bendrijos nario mokestis.

5. Kelių gerinimas SB „Labora“.

6. Internetinio puslapio sukūrimo perspektyvos.

7. Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis ataskaitinis narių susirinkimas vyks 2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. 

SB „Labora“ valdybos pirmininkas 

Shadow up