kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskelbtas Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų priėmimas 2015 metams

Lietuvos darbo birža  2015 m. vasario 25 d. savo internetinėje svetainėje http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=7092  paskelbė Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų  atranką naujoms darbo vietoms steigti 2015 metais. VUI projektai numatomi įgyvendinti visose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose.


VUI projektų paraiškos teikiamos iki 2015 m. kovo 27 d. 15 val. 45 min. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriui, (4 kab., Aguonų g.10, Vilnius), tel.(8 5)2139747.

Reikalavimai paraiškoms nurodyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1- 499 patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Įgyvendinant VUI projektus darbdaviai steigia darbo vietas bedarbiams įdarbinti ir gauna subsidijas.

Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis – iki 40 Vyriausybės patvirtintos MMA. Darbdaviai privalo apmokėti ne mažiau kaip 35% darbo vietoms įsteigti reikalingų išlaidų, įsteigtas darbo vietas išlaikyti 36 mėnesius.

2015 m.  kovo 12 d., ketvirtadienį, 10 val., Vilniaus TDB Vilniaus r. skyriuje  (Aguonų g. 10, 11 kab.) vyks mokymai  Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo klausimais.

Išsamesnė informacija Vilniaus TDB internetinėje svetainėje:
http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=755

Shadow up