kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo įstaigų vadovų konferencijoje – apie pasiekimus, perspektyvas ir iššūkius

Šiandien, kaip įprasta prieš naujuosius mokslo metus, Mickūnų gimnazijoje įvyko Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų konferencija, kurioje apžvelgta esama situacija rajono švietimo srityje, pristatyti praėjusių metų darbo rezultatai bei ateinančių mokslo metų prioritetai ir uždaviniai.


Į švietimo įstaigų vadovų konferenciją Mickūnuose atvyko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. Valdemar Ulčukevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen kartu su skyriaus specialistais, Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič, Vilniaus rajono policijos komisariato atstovai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento patarėja Daiva Ruželienė.

Kunigui Valdemarui Ulčukevič pakvietus visus bendrai maldai ir palaiminus susirinkusius, sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. „Pirmiausiai noriu Jums visiems padėkoti už Jūsų darbą“, – į susirinkusius kreipėsi rajono vadovė. „Jūs savo gyvenimo dalį paskiriate kitiems žmonėms. Auklėjate mūsų jaunąją kartą, atiduodate ne tik savo žinias, bet mokote mylėti kitą žmogų, mylėti save, atrasti save, būti pagalba artimajam“, – kalbėjo merė. Jos kreipimesi netruko minčių ir apie pandemijos metu iškilusius iššūkius. „Gyvename neįprastu metu. Šis sudėtingas pandemijos laikotarpis pakeitė mūsų gyvenimus ir nors dar ne viskas, žinau, kad esame susitelkę ir visus iššūkius įveiksime kartu. Galvokime apie teigiamus dalykus. Ko per šį laikotarpį išmokome, kur patobulėjome, ką naujo sužinojome“, – sakė merė.

Vilniaus rajono merė taip pat atkreipė švietimo įstaigų vadovų dėmesį į sklandžios komunikacijos svarbą, ypač su vaikų tėvais. „Turite palaikyti nenutrūkstamą ryšį su tėvais. Tai papildomas iššūkis Jums. Dabar ant Jūsų pečių ne tik vaikų mokymas, bet ir tėvų – kaip jiems susidoroti su šia situacija“, – akcentavo merė.

Konferencijos dalyvius sveikinęs administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, patikino švietimo įstaigų vadovus, kad savivaldybė ir toliau dės visas pastangas, stengdamasi užtikrinti sklandų ir saugų ugdymo procesą. „Švietimas buvo ir išlieka mūsų veiklos prioritetu. Darysime viską, kad mokytojai, mokiniai ir jų tėvai jaustų mūsų paramą“, – sakė A. Narvoiš.

Šventinę konferencijos dalyvių nuotaiką palaikė Mickūnų gimnazijos mokinių paruoštas kiek neįprastas koncertas. Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją, konferencijos svečius priimanti mokyklos bendruomenė į šį klausimą pažvelgė kūrybiškai – svečių laukė pačių mokinių įrašyto ir surežisuoto koncerto-reportažo vaizdo įrašas.

Darbinėje konferencijos programoje netruko svarbių ir aktualių klausimų aptarimo. Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen, kreipdamasi į mokyklų vadovus, sakė: „Jaučiu, kad klausimas „kaip čia bus?“ tvyro ore. Yra nedrąsu. Tikiuosi, kad po šios konferencijos visos abejonės išsisklaidys“. Švietimo skyriaus vadovė pristatė 2019–2020 mokslo metų švietimo apžvalgą ir veiklos kryptis 2020–2021 mokslo metams. Buvo kalbama apie švietimo įstaigų tinklą, finansavimą, mokinių skaičių, praeitų mokslo metų mokinių pasiekimus, brandos egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Švietimo skyriaus vedėja savo ir visų švietimo įstaigų vadovų vardu padėkojo savivaldybės merei už mokiniams sudarytas puikias mokymosi sąlygas.

Savo pranešimais pasidalino Vilniaus rajono policijos komisariato atstovai, kalbėję apie policijos bendruomenės pareigūnų darbo 2020-2021 m. planus. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė, kreipdamasi į susirinkusius švietimo įstaigų vadovus akcentavo kaip besitęsiančios COVID-19 ligos pandemijos metu švietimo įstaigose turi būti saugiai organizuojamas vaikų maitinimas. Specialistė pabrėžė, kad šiuo metu švietimo įstaigų vadovai privalo nuolat apgalvoti vieną žingsnį į priekį. Paaiškino kaip turi būti reguliuojami vaikų srautai, sudaromi ir tvirtinami valgiaraščiai, dezinfekuojami indai ir naudojamas visos kitos asmens apsaugos priemonės.

Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič pristatė pranešimą apie pedagoginės psichologinės pagalbos stiprinimą Vilniaus rajone. Tarnyba jau nuo 2017 m. organizuoja robotikos užsiėmimus vaikams ir mato didžiulį šios veiklos potencialą. Buvo taip pat pristatyti 10-11 klasių mokinių apklausos rezultatai, kurios metu buvo klausiama ar mokiniams užtenka žinių apie užimtumo, įsidarbinimo ir verslumo galimybes. Kaip pažymėjo R. Juchnevič, apklausa patvirtino, kad šių žinių moksleiviams trūksta, todėl būtina iniciuoti kuo daugiau veiklų nagrinėjant šiuos svarbius klausimus. Kaip ir kitose pranešimuose – čia irgi netrūko pastabų apie pandemiją. Tarnybos direktorius papasakojo, kaip buvo teikiama emocinė-psichologine parama ir konsultacijos karantino metu, kokius darbus atliko Krizių valdymo komanda.

Konferencijos pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja Marina Symonovič švietimo įstaigų vadovams pristatė naujausias finansines aktualijas švietimo srityje.


Shadow up