kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kaip vaiką supažindinti su ekologija?

Pavasariškai šiltas, kvepiantis ievomis, skambantis paukščių balsų trelėmis prasidėjo  balandžio 24 dienos rytas Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje. Į įstaigos organizuojamą seminarą „Ekologinės sampratos formavimas ikimokykliniame amžiuje“ sugūžėjo 30 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų iš Vilniaus rajono švietimo įstaigų.


Susitikimą pradėjo direktorė Edita Gujienė. Direktorė kalbėjo apie tai, kad ankstyvieji vaikystės metai yra svarbus laikas, norint vaiką supažindinti su ekologija ir aplinkosauga. Žinoma, vaikas ankstyvaisiais metais nesugeba suvokti sudėtingų sąvokų, todėl kalbėjimas apie ekologiją turi būti paprastas ir aiškus. Svarbiausia vaikų gyvenimuose paruošti dirvą jų ilgalaikiam suvokimui,  nepamiršti, jog vaikus ugdome pavyzdžiu ir per darbus, kuriuos dėl planetos išsaugojimo darome mes patys, suaugusieji.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė,  Danuta Gurina supažindino seminaro dalyvius su darželio organizuojamomis  ekologinėmis aplinkosauginėmis veiklomis, ugdymo metodais ir formomis.

Smalsu buvo klausytis  svečio - rašytojo, gamtininko, fotografo, LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyvio, daugiau kaip šešiasdešimties grožinės literatūros bei pažintinių knygų apie Lietuvos gamtą autoriaus Selemono Paltanavičiaus, kuris labai vaizdžiai pateikė savo įžvalgas apie ekologinio raštingumo pradmenų puoselėjimą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, apie tai, kas yra svarbiausia ir  ko neturėtų praleisti šio amžiaus vaikų tėvai ir ugdytojai. „Jei nori, kad žmonės tavim tikėtų, tikėk jais. Dalinkis viskuo, ką žinai, ką išmokai, atradai. Klausk ir domėkis. Dėkis galvon. Kadangi gamtoje viskas kitaip nei žmonių gyvenime (žmogų aš vadinu vienu nesuprantamiausių gyvūnų...), visada skatinu į gamtą, į gyvūnus, augalus žvelgti kitaip. Manau, kad labiausiai to mokyti reikia vaikus - pačius pačius mažiausius. Juk jie kada nors mokys savo vaikus... Mes visi turime kalbėti viena kalba ir apie tą patį. Man patinka rašyti vaikams, nes… Kažkada, būdamas vaiku, aš pažadėjau sau tą daryti, kad vaikai pažintų visus vabalus ir paukščius“.

Savo  mintis apie knygos svarbą ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų ekologinius pradmenis pateikė  leidyklos „Nieko rimto“ ir žurnalo „Laimiukas“ edukacinių renginių vadovas Saulius Valužis.

Seminaro pabaigoje mokytojai diskutavo apie  įvairius ekologinio ugdymo  metodus, netradicinius veiklų formatus, apie naujai sukurtas ugdymo erdves, apie ekologinių temų integravimą į veiklų turinį, apie  projektus,  apie meilę gamtai, rūpinimąsi jos grožiu ir saugumu.

 

Janina Lukšienė
Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Shadow up