kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Gerosios patirties sklaida Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijoje

Š.m. lapkričio 18 d. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazijoje vyko mokytojos metodininkės  Inesos Ruseckos atvira anglų kalbos pamoka G4 klasėje, į kurią gausiai susirinko Vilniaus rajono anglų kalbos specialistai.


Pamoką, kurios tema „Kalbėjimo strategijos, aprašant statistinius duomenis“ ( ang. „Speaking Strategies for Statistical Data“ ) stebėjo 19 mokytojų. Pasidalijimas patirtimi, mokant kalbėjimo, yra svarbus, nes nuo 2016 metų kalbėjimas taps valstybinio užsienio kalbos egzamino dalimi - lygiaverčiu  su skaitymu, klausimu bei rašymu. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Inesa Rusecka paruošė medžiagą, padedančią mokiniams pamokos metu veiksmingai aprašyti statistines diagramas, parinko efektyvius darbo metodus, vyko darbas grupėse bei porose, mokiniai žaidė žaidimą „Bingo“. Svečiai puikiai įvertino mokytojos paruoštą metodinę medžiagą bei teigė, jog ją panaudos savo darbe.

Po pamokos vykusiame anglų kalbos mokytojų metodiniame susirinkime mokytoja metodininkė I. Rusecka  paragino rajono anglistus nebijoti iššūkių bei dalintis savo profesine patirtimi. Ji papasakojo apie savo dalyvavimą anglų kalbos konferencijose. Mat, spalio 16-17  dienomis mokytojai teko vesti praktinį vienos valandos seminarą tarptautinėje XVII LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos) konferencijoje "Focus on CLIL" ( lt.“Dėmesio centre – užsienio kalbos ir dalyko integruotas mokymas“). Šioje konferencijoje, kuri vyko Lietuvos Edukologijos Universitete, tarp 51 pranešėjo, buvo 16 pranešėjų iš Lietuvos: mokytojų, dėstytojų, Švietimo ministerijos darbuotojų bei 35 pranešėjai iš viso pasaulio: Ispanijos, Italijos, Britanijos, Čekijos, Austrijos, Slovakijos, Vengrijos, Bulgarijos, Lenkijos, Japonijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Latvijos, Amerikos, Rusijos. Savo pranešime mokytoja  pateikė jau įvykdyto projekto Nordplus Junior "SEAL" (kurį  koordinavo 2012-2014 metais ) integruotų pamokų medžiagą. Be to, ji buvo pakviesta skaityti pranešimą apie darbą grupėse kalbėjimo pamokose „Pearson“ tarptautinėje konferencijoje „Developing Writing and Speaking Skills: a Challenge for Teachers and Students“ („Rašymo bei kalbėjimo įgūdžiai: iššūkis mokytojams bei mokiniams“), kuri vyko spalio 28 d. Garliavoje (Kauno r.).

Metodininkė paragino kolegas pasidalinti savo profesine patirtimi, ruošiant mokinius anglų kalbos egzaminui, Vilniaus rajono anglų mokytojų konferencijoje, kuri yra planuojama 2016 metais.


Vilniaus r. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos
mokytoja metodininkė Inesa Rusecka

 

Shadow up