kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.”

Maironis

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis įgyvendinant projektą „Lietuva brangi – mano Tėvyne“ vykdo įvairias veiklas, parodas, šventes ir renginius. Vienas iš jų – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas. Kovo 10 d. pakiliai nusiteikę visi kartu sugiedojome Lietuvos valstybės himną. Renginio metu kiekviena grupė džiugino savo pasirodymais, šypsenomis ir noru vis kitaip išsakyti ir parodyti, kas mums yra Lietuva, kodėl ji mums yra brangi. Vaikai šoko lietuvių ir lenkų liaudies šokius, deklamavo eiles ir dainavo dainas apie Tėvynę. Viso minėjimo metų skambėjo Maironio žodžiais sukurtas eilėraštis ,,Lietuva brangi”.


Smagiai atšvęsta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena vaikams suteikė pasididžiavimo savimi ir savo šalimi jausmą, daug puikių įspūdžių ir patirties.

Šventės pabaigoje visi kartu sudainavome „Nupiešių Lietuvą“ ir pasidalijome širdelės formos  skanėstais.

Mes, mokytojai, meilę Lietuvai stengiamės perduoti dainomis, eilėraščiais, rateliais ir tikimės, kad mažose širdelėse pasėsime pagarbos ir meilės daigelius savo Tėvynei.

 

Meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė


Shadow up