kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lavoriškių kaime vykdomi bešeimininkių atliekų tvarkymo darbai

Įpusėjęs pavasaris, vis dažniau pažadina gyventojų norą tvarkyti savo gyvenamąją aplinką ir atsikratyti nereikalingų daiktų. Deja, gana dažnai seni ir nereikalingi daiktai paliekami gatvėse ir pamiškėse, teršiant gamtą bei skatinant šiukšlynų atsiradimą. Siekiant užtikrinti švarią ir sveiką aplinką gyventojams, Vilniaus rajono savivaldybė prisideda prie bešeimininkių atliekų tvarkymo bei ragina visus gyventojus laikytis atliekų tvarkymo taisyklių.


Netinkamas atliekų tvarkymas tampa pagrindine priežastimi kodėl atsiranda dideli šiukšlinai, kurie teršia aplinką bei daro žalą gamtai. Vienas iš ryškiausių netinkamo atliekų tvarkymo padarinių nustatytas Lavoriškių seniūnijose, kurioje nustatyta šiukšlėmis užteršta teritorija. Šiuo metu minėtoje teritorijoje yra organizuojami bei vykdomi bešeimininkių – didelio gabarito, padangų, statybinių, komunalinių ir kt. atliekų tvarkymo darbai.  

Tam, kad būtų užkirstas kelias šiukšlynams atsirasti, raginame visus gyventojus laikytis atliekų tvarkymo taisyklių bei rūšiuoti atliekas tinkamai. Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama atliekas išmesti į ne joms skirtus konteinerius, palikti ar išmesti laukuose, miškuose ar kitose tam neskirtose vietose. Primename, kad padangų, didelio gabarito, statybines ir kitas atliekas pagal patvirtintą priimamų atliekų sąrašą gyventojai gali nemokamai priduoti trejose Vilniaus rajone veikiančiose didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse. Informacija apie minėtų atliekų priėmimo tvarką ir kiekius skelbiama Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro tinklalapyje www.vaatc.lt. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad informacija apie specifinių atliekų tvarkymo galimybes kartu su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą pranešimais siunčiama kiekvienam rinkliavos mokėtojui.

Perspėjame, kad atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 eurų (Administracinių nusižengimų kodekso 367 str.). Siekiant rūpintis gyvenamosios aplinkos gerove, skatiname visus rajono gyventojus nebūti abejingus ir prisidėti nustatant šiukšlintojus, kurie nesaugo aplinkos ir teršia vaizdingas gamtos vietoves. Informaciją apie pažeidėjus galima siųsti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui. Taip pat patariame, gyventojus įsigyjant remonto paslaugas, pasidomėti, ar remonto metu susidariusios atliekos, už kurių šalinimą atsakingi gyventojai, bus sutvarkytos tinkamai. Pažymime, kad dažnai tarp tokių atliekų yra randama asmeninių dokumentų, iš kurių galima nustatyti asmenis, kuriems priklaus atliekos ir jie gali būti baudžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Raginame visus rūpintis savo vietovės gerove ir Jus supančia aplinka. Nebūkime abejingi aplinkai, neterškime ir tinkamai tvarkykime atliekas!

Shadow up