kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Reikalavimai laidojant mirusius karantino metu

Šaliai toliau grumiantis su koronaviruso infekcija, pateikiame svarbiausias rekomendacijas dėl mirusiųjų laidojimo šiomis ypatingomis aplinkybėmis.


Vakar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu buvo patvirtinti nurodymai, kaip turi būti organizuojamos asmenų, mirusių nuo koronaviruso infekcijos (COVID-19) laidotuvės. Apie tai, kad žmogus mirė nuo koronaviruso infekcijos būtina nedelsiant informuoti organizuojančius mirusiojo palaikų sutvarkymą artimuosius ir laidojimo paslaugų teikėjus. Tai privalu, kadangi organizuojant tokias apeigas taikomi tam tikri apribojimai, kuriuos privalo užtikrinti laidojimo paslaugų teikėjai:

  • darbuotojai privalo būti aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis;
  • žmogaus palaikai šarvojimo salėje gali būti šarvojami ne ilgiau kaip 4 val.;
  • palaikus privaloma šarvoti uždarame karste;
  • šarvojimo salėje gali būti ne daugiau kaip 10 asmenų, išlaikant ne mažesnį kaip 2 m atstumą;
  • šarvojimo salėje turi būti užtikrinta galimybė dezinfekuoti/nusiplauti rankas.

Pažymėtina, kad žmogui mirus nuo COVID-19 ligos, jo palaikai negali būti šarvojami namuose, tik tokią veiklą vykdyti teisę turinčiose įstaigose. Namuose taip pat negalima šarvoti asmenų, mirusių nuo viršutinių takų infekcijų ar turėjusių tokių infekcijų požymių, kai tiksli mirties priežastis nėra žinoma.

Visiems gyventojams, kurių artimieji mirė nuo koronaviruso infekcijos rekomenduojama palaikus kremuoti atidedant laidojimą vėlesniam laikui.

Karantino metu rekomenduojama laidojimo apeigas organizuoti dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams (ne daugiau kaip 10 asmenų), o laidotuvių metu vengti tiesioginio kontakto su mirusiojo palaikais.

Rekomenduojama: visų laidotuvių metu laikytis bendrų viruso prevencijos priemonių: dažnai plauti rankas, laikytis atstumo, neliesti veido rankomis, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo. Gedulingų pietų neorganizuoti viešojo maitinimo įstaigose. Organizuojant juos namuose, būtina maksimaliai apriboti dalyvių skaičių.

Organizuodami nuo COVID-19 mirusio žmogaus laidotuves, laidojimo paslaugų teikėjai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis „Dėl mirusiųjų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) palaikų tvarkymo ir šarvojimo“.

Visais kitais atvejais, kuomet yra žinoma, kad mirties priežastis nėra koronaviruso infekcija yra taikomos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos „Dėl laidotuvių organizavimo karantino metu“.

Pažymėtina tai, kad Lietuvos Vyskupų konferencija savo skelbtoje informacijoje tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis – ragina tikinčiuosius karantino metu rasti naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti artimuosius. Bažnyčios dokumente sakoma, kad laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį aukojamos nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse.


Parengta pagal sam.lrv.lt ir lvk.lcn.lt informaciją
Asociatyvi nuotrauka: pixabay.com


Shadow up