kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Technologijų metodinė diena Marijampolio M. Lukšienės gimnazijoje

Š.m. lapkričio 10 d. Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje į tradicinę technologijų metodinę dieną „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos” susirinko 25 technologijų mokytojai iš rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų.


Mokytojai stebėjo dvi atviras integruotas pamokas: technologijų vyresnioji mokytoja Alicija Volodkevič su biologijos vyresniąją mokytoja Jūrate Taučiuviene pravedė integruotą pamoką „Genetiškai modifikuoti organizmai ir jų kūrimas“, kurioje mokiniai kūrė genetiškai modifikuotą ląstelę. Technologijų mokytoja metodininkė Tatjana Paškel ir visažo specialistė Ana Taraškevič (gimnazijos anglų k. mokytoja) pravedė technologijų pamoką „Kūno švara ir grožis“, kurioje buvo integruojama Sveikatos ugdymo programos tema. Ši pamoka padėjo 8 kl. mokinėms pasirinkti tinkamas higienos, dekoratyvinės kosmetikos priemones ir atlikti jų amžiaus tarpsnį atitinkantį makiažą.

Metodinėje dienoje mokytojus pasveikino gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, technologijų dalyko kuratorius, Jaroslav Suboč ir metodinio būrelio pirmininkė, technologijų mokytoja ekspertė, Jūratė Savičienė. Mokytojai klausėsi 8 pranešimų. Edita Kazakevičienė, Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos ir Kyviškių pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė skaitė pranešimą „Dizaino pagrindai“ ir pravedė praktinį užsiėmimą. Alinos Lastovskos, Rudaminos „Ryto“ gimnazijos technologijų vyresniosios mokytojos pranešimas „Mišrių technikų panaudojimas technologinių įgūdžių formavimui dailės ir technologijų pamokose“, Česlavos Liachovič, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos technologijų vyresniosios mokytojos pranešimas „Kita forma: atliekų tvarkymo prioritetai ir atliekų panaudojimo alternatyvos“, Janinos Markevič, Visalaukės mokyklos-daugiafunkcinio centro technologijų mokytojos metodininkės pranešimas „Netradicinė pamoka muziejuje“ suteikė daug žinių, idėjų, pamąstymų mokytojams organizuojant įdomią, šiuolaikišką technologijų pamoką. Leonard Syrnicki, Mickūnų gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas, pristatė projektą „Atliekų kelias – nauja paskirtis“, supažindino su robotika, jos galimybėmis mokykloje, pasidalino savo gimnazijos patirtimi. Jūratė Savičienė, Rudaminos „Ryto“ gimnazijos technologijų mokytoja ekspertė, pasidalino įžvalgomis iš Nacionalinės mokslinės konferencijos ,,Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“. Puiki popietė neprailgo.

 Tatjana Paškel,
 technologijų mokytoja metodininkė

 

Shadow up