kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mirė ilgalaikis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Stefan Svetlikovski

2021 m. vasario 25 d., eidamas 81-uosius metus, po kovos su liga į Amžinybę iškeliavo buvęs ilgametis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Stefan Svetlikovski.


Stefan Svetlikovski gimė 1939 m. liepos 11 d. Vilniuje. 1968 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko išsilavinimą. Tais pačiais metais jaunasis teisininkas užėmė Vilniaus rajono vykdomojo komiteto atsakingojo sekretoriaus pareigas, kur dirbo iki 1977 m. Vėliau profesinę karjerą tęsė Vidaus reikalų ministerijoje. 1989 m. Stefan Svetlikovski grįžo dirbti Vilniaus rajono labui kaip Rajono tarybos vyriausiasis teisininkas. Šioje pareigose dirbo tik dvejus metus, nes 1991 metais buvo įvestas tiesioginis valdymas, o Taryba paleista.

Administratorius, o vėliau administracijos direktorius – tai paskutinės a. a. S. Svetlikovskio pareigos Vilniaus rajono savivaldybėje, kurią jis paliko 2007 metais.

Atsisveikinimas su Stefanu Svetlikovskiu vyks š. m. kovo 1 d. (pirmadienį) nuo 10 iki 15.30 val. laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ Viršuliškėse (Ąžuolyno g. 10, Vilnius). Velionis bus laidojamas Rokantiškių kapinėse (Vilnius), kur amžinojo atilsio atgulė ir jo tėvai.

Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus aukojamos Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje 18.00 val.

Vilniaus rajono savivaldybės vadovybė ir darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą velionio šeimai.

 

Nuotr. tygodnik.lt

Shadow up