kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas laikinų prekybos vietų įrengimo ir eksploatavimo konkursas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia laikinų prekybos (paslaugų teikimo)  vietų įrengimo ir eksploatavimo konkursą.


 

Konkursas skelbiamas prekybos, paslaugų teikimo vietai, esančiai Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Miško g. (30 kv. m.), įrengti.

Konkurso tikslas - eksploatuoti laikiną prekybos (paslaugų teikimo) vietą, įrengiant pagal patvirtintą projektą paviljoną (I grupės nesudėtingi statiniai).

Paviljonas turi būti sumontuotas iš kokybiškų medžiagų, užtikrinti estetinę paviljono išvaizdą. Projektuojamas laikinas statinys - paviljonas, be pamatų, iš surenkamų konstrukcijų. Fasadinė pusė − stiklinė su stiklinėmis durimis, ne darbo metu uždengiama metalinėmis lauko žaliuzėmis.

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas vienkartinis finansinis įnašas į Vilniaus rajono socialinės infrastruktūros plėtrą.

Konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią siūlomą finansinį įnašą į socialinės infrastruktūros plėtrą. Konkurso laimėtojas turi sumokėti 50 proc. siūlomo finansinio įnašo iki sutarties su Administracijos direktoriumi pasirašymo dienos. Kitos finansinio įnašo dalies mokėjimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Jeigu tokią pačią sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau pateikęs paraišką.

Konkurso laimėtojas turės teisę įrengti ir eksploatuoti paviljoną per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

Konkurso dalyviai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. pateikia dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašu „Laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo komisijai“ Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui (Rinktinės g. 50, Vilnius, 215 kab.).

Konkurso dalyvis, dalyvaudamas konkurse, užklijuotame voke turi pateikti šiuos dokumentus:

- nustatytos formos paraišką (patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A27(1)-2869), kurioje išvardijami bendrieji duomenys apie įmonę (įmonės pavadinimas, kodas) ar fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas), pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta bei įsipareigojimas iki nustatyto termino sumokėti siūlomą finansinį įnašą į Vilniaus rajono atitinkamos seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą. Jei paraišką pasirašo įgaliotas atstovas, kartu turi pateikti įgaliojimą;

- vykdomos veiklos, numatomų teikti paslaugų  apibūdinimą (laisvos formos);

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą apie atsiskaitymą su socialinio draudimo fondu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos;

- pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos;

- pažymą iš valstybės įmonės Registrų centro, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos, įrodančią, kad konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, taip pat nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba laisvos formos konkurso dalyvio raštišką patvirtinimą (deklaraciją), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

Konkursui pateikiami dokumentai (su priedais) turi būti parengti valstybine kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimas įvyks 2020 m. spalio 1 d. 9.00 val., 210 kabinete (Rinktinės g. 50).

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 275 5064 pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 7.00 val. iki 14.45 val. (pietų pertrauka 11.30 - 12.15) arba el. paštu Inga.Kucevic@vrsa.lt.“.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad prieš patenkant į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pastatą rekomenduojama pasimatuoti kūno temperatūrą prie įėjimų į pastatą įrengtais bekontakčiais kūno temperatūros matavimo prietaisais. Lankytojams privaloma laikytis visų karantino saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Asmenys, nedėvintys veido kaukių, respiratorių ar kitų nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, taip pat turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nebus aptarnaujam

Išdėstymo planas

Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up