kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įsigaliojus naujai LR ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo redakcijai, neliko savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja LR ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo redakcija, neliko savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų. 


Nuo šiol Vilniaus rajono savivaldybės institucijų raštai, sprendimai ir atsakymai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos.

Taip pat gali būti teikiami pakartotiniai skundai/prašymai tiesiogiai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.

 

Shadow up