kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Trys laipteliai“ į kokybišką, šiuolaikišką ikimokyklinį ugdymą

2015 m. spalio 30 d. Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje įvyko seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“.


Seminaro lektorė Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis” direktorė, Utenos švietimo centro lektorė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ darbo grupės narė, nurodė vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogams tris laiptelius į kokybišką, šiuolaikišką ikimokyklinį ugdymą - ugdymo planavimo kokybę, vaiko vertinimo naujoves ir ugdomosios aplinkos kūrimą. Vaiko ugdymas labai atsakingas darbas, nes šiandieninis vaikas ne toks, kokiais buvo jo tėvai. Todėl vaiko ugdymą reikia keisti ir pritaikyti prie naujų sąlygų. Tai iššūkis ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms. Remiantis Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu privalome keisti požiūrį į vaiko ugdymą, kitaip rinkti informaciją apie jo gebėjimus, kitaip jį vertinti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei su tėvais. Seminaro lektorė pažymėjo, kad labai svarbu keisti santykį su vaiku ir leisti jam pačiam ugdytis per suaugusiojo specialiai jam sukurtą aplinką.

Seminaro dalyviai susipažino su planavimo įvairumu. Buvo pasiūlyta daugybė pavyzdžių, kaip fiksuoti vieno vaiko ir visos grupės vaikų pasiekimus, kaip leisti vaikui įgyvendinti savo idėjas ir svajones. Lektorės nuomone būtina išlaukti, kol vaikas adaptuosis prie naujos aplinkos ir nepulti jo ugdyti bei mokyti. Ji pabrėžė, kad grupės auklėtojo vaikų vertinimas ir planavimas turi būti patogus toje grupėje dirbančiam auklėtojui, o ne tikrintojui. Taigi susimąstėme, nes tai abipusiu pasitikėjimu grįsta metodinio darbo lopšelyje-darželyje strategija.

Liko atmintyje labai geri Sigitos Balčiūnienės žodžiai – „Kurkite draugišką, atvirą, dialogišką, emociškai saugią ikimokyklinio ugdymo įstaigą“.

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio pedagogai pripažįsta permainų būtinybei, o tai geras ženklas visai bendruomenei profesionaliai tobulėti.


Regina Gurska
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas

 

Shadow up