kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus lietuvių namai kviečia mokytis lietuvių kilmės vaikus

Vilniaus lietuvių namuose prasidėjo mokinių priėmimas 2017-2018 mokslo metams.


Vilniaus lietuvių namai tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo gimnazija Vilniuje vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas užsienio lietuvių vaikams. Lietuvių namai ugdo į Lietuvą atvykusius lietuvių kilmės vaikus, moko valstybinės lietuvių kalbos ir suteikia kiekvienam tinkamą išsilavinimą pagal bendrojo lavinimo programas.

Šiuo metu Vilniaus lietuvių namų gimnazijoje pagal Bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 351 lietuvių kilmės mokinys iš 33 pasaulio šalių. Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami nemokamai. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika neformaliojo ugdymo būrelių, kur mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje bei sportinėje veikloje. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių lietuvių kalbos mokymui, bendrųjų kompetencijų ugdymui, socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė, psichologinė, socialinė-pedagoginė pagalba, padedama mokiniams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje. Gimnazijoje ugdymo procesas vykdomas lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas. Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai vienerius metus mokosi išlyginamojoje klasėje.

Į Vilniaus lietuvių namų gimnaziją priimami:

- iš užsienio atvykstančių/parvykstančių lietuvių vaikai;

- ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;

- lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.

Sėkmingai gimnaziją baigusiems mokiniams išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę ir toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose arba profesinio mokymo mokyklose.

Kilus klausimams kreipkitės tel. +370 5 269 5173, +370 5 269 5473, el. paštu: rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėje www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt. 

 

Nuotrauka iš http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt 

Shadow up