kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vaiko teisių gynėjai stiprina bendradarbiavimą su prokuratūra

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus iniciatyva š. m. spalio 9 d. savivaldybės patalpose vyko tarpžinybinis pasitarimas su prokuratūros ir policijos darbuotojais dėl skyriaus atstovų dalyvavimo nepilnamečių apklausose užtikrinimo, taip pat skyriaus specialistų skyrimo vaiko atstovu pagal įstatymą baudžiamajame procese ir kiti klausimai.


Susitikime dalyvavo Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, Vilniaus apylinkės prokuratūros šešto skyriaus prokurorė Ieva Danylienė bei Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK prevencinio poskyrio vyr. specialistė Natalija Prusakova.

Pasitarimo metu Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai su policijos atstove ir prokurore suderino pozicijas dėl duomenų pateikimo rašant raštus, siekiant kokybiškiau ir operatyviau organizuoti reikalingą pagalbą nukentėjusioms šeimoms. Taip pat buvo suderinta pozicija dėl informacijos gavimo apie galutinius priimtus sprendimus, kas liečia smurtą šeimoje. Pažymėta, kad smurto artimoje aplinkoje atveju teismui siūlyti skirti kaltinamiesiems išklausyti tėvystės įgūdžių kursus.

VTAS specialistai buvo informuoti, kad vykdant savo tiesiogines darbo funkcijas, įvykus nestandartinėms situacijoms, pagal poreikį juos gali apklausti ikiteisminio tyrimo tyrėjas, o asmenų duomenų pateikime darbuotojai turi teisę nurodyti savo darbo vietos adresą ir darbinį telefoną nenurodant asmeninių kontaktų.

Prokurorė informavo apie pasišalinusių ir dingusių be žinios vaikų paieškos ypatumus, apie ikiteisminio tyrimo tyrėjų darbo organizavimą. Taip pat aptarti vaiko apklausos ypatumai, skyriaus specialistų dalyvavimas atliekant kratas šeimose, kur yra nepilnamečių vaikų.

Shadow up