kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Daina“ narių žiniai

Š. m. rugpjūčio 1 d. (sekmadienį) 11 val., aikštelėje šalia vandens bokšto bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Daina“ narių visuotinis rinkiminis susirinkimas.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už 2020 m.;
2. Revizoriaus ataskaita už 2020 m.;
3. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdymas 2020 m.;
4. SB „Daina“ valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
5. Revizoriaus rinkimas;
6. Sąmatos 2021 metams tvirtinimas;
7. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti po 14 kalendorinių dienų, š. m. rugpjūčio 15 dieną, tą pačią valandą, ta pačia darbotvarke, toje pačioje vietoje.

Su sodininkų bendrijos valdybos pirmininko veiklos ataskaitos, revizijos komisijos pirmininko  ataskaitos, 2020 m. pajamų-išlaidų sąmata galima susipažinti bendrijos buveinėje arba suderinus telefonu tel.: 8 656 34 114 su bendrijos valdybos pirmininku.

 

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba
Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up