kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Naujas Erasmus+ projektas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė į antrą Erasmus+ projektą „ICT and robotics in preschool education: a more attractive way for learning“ (lt. „IKT ir robotika ikimokykliniame ugdyme: patrauklesnis mokymosi būdas“). Projektas tęsis 2 metus. Projekte kartu dalyvauja dar penkių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir vaikai iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Ispanijos ir Graikijos.


Šio projekto dėka bus patobulintos skaitmeninės kompetencijos ne tik mokytojų, bet ir vaikų, įtraukiant robotikos veiklas, darbą su IKT bei STEAM metodiką į įstaigos kasdienybę.

Šiam projektui yra iškelti tokie uždaviniai:

1. Integruoti išmaniuosius įrenginius į ugdymo procesą;
2. Skatinti vaikų kritinį mąstymą, tobulinti vaikų mokymosi ir socialinius įgūdžius, iniciatyvumą bei kūrybiškumą.
3. Ugdyti vaikų savarankiškumą, bendradarbiavimą ir atsakomybę, žaidžiant su kitais vaikais.
4. Ugdyti mokytojų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, naudojant naujus kompiuterinius įrenginius ir interaktyvias programas.
5. Mokytojai kurs naują skaitmeninę mokymosi aplinką vaikams, kurioje vaikai pažins darbą su planšetiniais kompiuteriais, robotais bei Lego robotais.

Visos šio projekto sritys mums yra naujos ir dar mažai pažįstamos, todėl šio projekto dėka, tikimės kad įgausime tinkamų praktinių žinių bei kompetencijų, vykdant projekto veiklas bei dalinantis gerąja patirtimi su kitų įstaigų mokytojais, bei stebint jų veiklas pažintinių vizitų metu.

Pirmas mūsų mokyklų partnerių susitikimas įvyko Graikijos mieste, Trikaloje, ši šalis yra projektą koordinuojanti šalis. Šio pažintinio vizito metu turėjome galimybę susipažinti ne tik su visų šalių partneriais, su kuriais bendrausime ir bendradarbiausime dvejus metus, bet taip pat turėjome galimybę dalyvauti praktinėse veiklose, kurių metu vyko parodomieji užsiėmimai iš robotikos, dirbant su Bee-Bot robotais, bei naudojant planšetinius kompiuterius ir puikias interaktyvias priemones, kurios lavina vaikų kūrybiškumą, bei loginį ir kritinį mąstymą.

Vyraujanti nuomonė yra ta, kad šiuo metu mokytojas į savo kasdienes veiklas turėtų įtraukti šiuolaikines technologijas, netgi darželyje, bet taip pat turėtų mokėti jomis naudotis, kad šios naujovės atneštų vaikams naudos, o nesužalotų jų dar labiau, žinant, kad šiuolaikinis vaikas yra naujųjų technologijų apsuptyje. Graikijos atstovė Anna Magkiosi pasidalino savo patirtimi apie interaktyvių programų naudojimą ugdymo procese, jos pristatymo metu susipažinome su online programa https://studio.code.org/s/course1, kurios dėka vaikai kartu su mokytojais mokosi programavimo pagrindu. Taip pat dirbome grupėse su programėle QUIVER http://www.quivervision.com/, kurios dėka piešinių spalvinimas vaikams tampa dar labiau patrauklus, nes nuspalvinti paveiksliukai QUIVER programėlės dėka tampa 3D iliustracijomis, kita įdomybė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams yra 4D kortos, kurios virtualioje aplinkoje ne tik atgyja bet dar ir skleidžia garsus bei juda. Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti įdomesnis ir dar labiau patrauklesnis tokių programėlių dėka.  

Pažintinio vizito metu taip pat susitikome su Trikalos miesto Meru Dimitris Papastergiu, bei tuo metu Trikaloje viešinčiu Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo ministerijos viceministru Norbertu Bartlu. Susitikimo metu buvo trumpai pristatytas mūsų projektas, pagrindinė projekto idėja, bei šalys, kurios dalyvauja projekte. Miesto meras pasakė sveikinimo žodį, o plačiau apie miesto įsitraukimą į švietimo įstaigų veiklą bei parama joms papasakojo mero pavaduotojai. Svarbu yra paminėti, kad visos bendrojo ugdymo mokyklos ir dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigų buvo aprūpintos, savivaldybės dėka, robotikai skirtomis priemonėmis.

Džiaugiamės galėdami būti šio projekto dalimi, visos šio projekto metu suplanuotos veiklos yra kryptingos, įdomios ne tik vaikams, bet ir mokytojoms, todėl tikimės, kad net pasibaigus projektui sugebėsime ir mes dalintis gerąja patirtimi su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

Šio projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos nformacijos turinį.

 

Teksto autorė:
Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė
Božena Petrulevič

Shadow up