kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Spalio mėnesio tarybos posėdyje – svarbūs bei aktualūs sprendimai gyventojams

Kaip ir įprasta, paskutinį mėnesio penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje į spalio mėnesio Tarybos posėdį rinkosi Tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai, svečiai bei gyventojai, besidomintys Vilniaus rajono aktualijomis.


Šiandien, spalio 27-ąją, posėdžiavusi taryba apsvarstė ir priėmė sprendimus rajono finansiniais, socialiniais, švietimo, investicijų, teritorijų planavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Taryba pritarė patikslintam Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginiam veiklos planui, kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla ir pagal kurio programas yra vykdomas savivaldybės biudžetas. Taip pat siekiant užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją, administracinės naštos mažinimo priemonių plano kontrolės vykdymą buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2018 m. administracinės naštos mažinimo planas.

Tarybos posėdžio metu 192,5 tūkst. eurais padidinta Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų specialioji tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti bei Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai socialinės atskirties mažinimo programai įgyvendinti.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsižvelgdama į biudžeto vykdymą ir asignavimų valdytojų prašymus, siekdama racionaliai ir tikslingai panaudoti netekusius paskirties asignavimus nusprendė perskirstyti 589,6 tūkst. Eur įsiskolinimams ir būtiniems darbams bei paslaugoms apmokėti perskirstant tarp programų, asignavimų valdytojų ir sąmatų.

Siekdama skatinti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje registruotų bendruomeninių organizacijų aktyvumą bei projektinę veiklą, Taryba patvirtino Seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, pagal kurį Savivaldybė teiks paramą Vilniaus rajono Bendruomenėms, vykdančioms investicinius projektus, nuosavam įnašui padengti.

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo nuspręsta kompensuoti 2017-2018 mokslo metais važiavimo išlaidas maršrutu Nemenčinė – Vilnius (Antakalnio transporto mazgas) VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotiniams, vykstantiems į profesines mokyklas ir neformaliojo švietimo įstaigas. Kompensacijos suma visiems globotiniams per savaitę siekia 149,40 Eur, iš jų lankantiems profesines mokyklas – 85,36 Eur, neformaliojo ugdymo užsiėmimus – 64,04 Eur.

Vilniaus rajono savivaldybė kiekvienais metais stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams pradėti vystyti savo verslą. Šįsyk buvo patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2018 metų vykdomai veiklai ir numatytos šio mokesčio lengvatos. 

Tarybos posėdžio metu taip pat patvirtinta  Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018–2020 metų programa, kurios paskirtis – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, nustatyti priemones, kuriomis bus siekiama vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją bei specializuotą sveikatos priežiūros, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. 

Taryba taip pat pritarė gatvių trasų pratęsimo, sutrumpinimo, pavadinimų suteikimo bei detaliojo plano patvirtinimo sprendimo projektams.

Apie tai ir daugiau spalio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijų ir naujienų plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia


Shadow up