kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seminaras Vilniaus rajono muzikos pedagogams

Gruodžio 7 d. Vilniaus r. savivaldybėje įvyko seminaras „Neformaliojo švietimo efektyvinimas: tarpdalykinės integracijos muzikos veiklose naujovės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“.


Renginio dalyvius globojo Švietimo skyriaus vyr. specialistė Alicija Balcevič, kuri nuoširdžiai rūpinosi, kad visos ir praktinės, ir teorinės veiklos vyktų sklandžiai ir be trikdžių.

Seminaro idėjos autorė – dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, atstovavusi Riešės darželį ir  Lietuvos edukologijos universitetą, Vilniaus r. pedagogams pristatė mokslininkų ir tyrėjų grupę, atvykusią iš Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto. Seminare buvo pristatyti dėstytojų – doc. dr. Marijos Jonilienės, doc. dr. Viliaus Tavoro, doc. Ritos Mikučionytės, prof. dr. Vidos Palubinskienės, prof. Ričardo Bartkevičiaus, lekt. dr. Vaivos Jucevičiūtės-Bartkevičienės pranešimai, surengta diskusija, pasidalinta gerąja patirtimi.

Vilniaus r. muzikos pedagogai įsitraukė į veiklas, drąsiai uždavinėjo klausimus įvairių sričių (apėmusių dailę, etnokultūrą, gamtamokslinį ugdymą ir muziką) mokslininkams ir tyrėjams. O taip pat nuoširdžiai atsakinėjo į jiems užduotus klausimus.

Renginio pabaigoje Vilniaus r. pedagogams artėjančių švenčių proga buvo įteiktos dovanos – knygos, su palinkėjimu ir toliau būti tais šviesuliais, kurie į gyvenimą ves būsimuosius mūsų gydytojus, muzikus, geografus, verslininkus ir prezidentus.

dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, 
Riešės vaikų darželio vyr. meninio ugdymo pedagogė ir
 LEU Muzikos katedros dėstytoja

Shadow up