kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio iškilmingas 30-asis jubiliejus

2019 m. gegužės 24 dieną Vilniaus r. Nemenčinės lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo vaikų lopšelio-darželio 30 – mečio iškilmingą jubiliejų. Po pietų visa vaikų lopšelio-darželio bendruomenė rinkosi į iškilmingą šventinę kelionę „Linksmuoju traukinuku“. Į šventę atskubėję svečiai, buvę ir esami darbuotojai, ugdytiniai, tėvai būriavosi Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre.


Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis švenčiant 30 metų jubiliejų, suvienijo visus: mažus ir didelius, tėvelius ir pedagogus, vadovus bei svečius. Šios gražios šventės proga įstaiga pasidabino pačiomis nuostabiausiomis šventinėmis spalvomis.

Kelionę traukinuku nuotaikingomis eilėmis apie vaikystę ir svajones kartu su traukinio palydovėmis pradėjo įstaigos vadovė Regina Gurska. Lopšelio-darželio jubiliejaus renginyje dalyvavo Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigas Arūnas Kesilis, kuris šventinę programą pradėjo palaiminimu, skirtu lopšelio-darželio bendruomenės darniam darbui, sutelktumui. Bendruomenės narius prasmingais sveikinimo žodžiais pasveikino LR seimo frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė. Vilniaus rajono savivaldybės merė Maria Rekst jubiliejaus proga padėkos raštais už ilgametį kompetentingą, kūrybingą, nuoširdų ir sąžiningą darbą, bei atsidavimą savo profesijai apdovanojo vaikų lopšelio-darželio darbuotojus. Su dovanomis bei linkėjimais atvyko Vilniaus r. Nemenčinės miesto seniūnas, Nemenčinės seniūnijos seniūnas, kartu su seniūno pavaduotojų, Nemenčinės švietimo ir socialinių įstaigų vadovai. Garbingi svečiai sveikino kolektyvą, pasidžiaugė bei pažymėjo jo susitelkimą bei bendruomeniškumą su kitomis veikiančiomis miesto bei šalia esančių apylinkių įstaigomis.

Salėje šurmuliavo maždaug apie penki šimtai dalyvių. Vaikučiai ir jų tėveliai keliavo „Linksmuoju traukinuku“, krėtė įvairiausias išdaigas, linksmino visus šokdami, dainuodami ir žaisdami. Kelionės metu vaikai, tėveliai, darbuotojai, kurdami šventinę nuotaiką sveikino ir siuntė palinkėjimus vieni kitiems, o ypatingai lopšelio-darželio bendruomenei. Nuoširdus sveikinimai, palinkėjimai ir „sveikuoliškas“ šventinis tortas, su įvairiaspalviais balionais ir spalvingomis patrankomis vos sutilpo sveikinimų traukinyje. Jubiliejaus proga skambėjo ypatingai šilti tėvelių sveikinimai ir linkėjimai. Tikimės, kad išsipildys!

Per 30 metų Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelį-darželį džiugino vaikų juokas, gyveno pasakos, vaikų, darbuotojų ir tėvelių džiaugsmai.

1989 metais kovo 6 dieną vaikų lopšelio darželio duris pirmiesiems vaikučiams atvėrė vadovė Valentina Komarovskaja, kuri ir vainikavo Jubiliejinę šventę sveikinimais. Nuoširdžiais pasidalino prisiminimais, apie savo vadovavimo šioje įstaigoje metais, gėlėmis apdovanojo kartu dirbusius darbuotojus.

Šventės eigoje pasidžiaugėme turima patirtimi – 30 metų tebedirbančiais darbuotojais, padėkota esamiems ir buvusiems darbuotojams, kurie dėjo pamatus lopšelio-darželio istorijoje, kūrė tradicijas, siekė lopšelio-darželio sėkmės ir įtakojo pozityvų įvaizdį, ugdytinių tėveliams, kurie ilgus metus prisidėjo savo kūrybingu darbu prie mūsų įstaigos gyvenimo, lopšelio-darželio tarybos nariams, už darbą ir įdėtą nepamatuojamą indėlį lopšelio-darželio veikloje, socialiniams partneriams už indėlį į tai, kokie šiandien mes esame. Turime kuo pasidžiaugti, didžiuotis, o labiausiai laimingai esame ugdytiniais, jų pasiekimais ir laimėjimais. Už aktyvią veiklą, ilgametį ir puikų darbą, sąžiningumą ir atsakomybę visiems darbuotojams įteiktos padėkos.

Didžiausi padėkos žodžiai Lopšelio-darželio bendruomenės vardu įstaigos vadovė skiria Vilniaus rajono savivaldybės merei, administracijai ir švietimo skyriui už palaikymą, paramą, rūpestį, žmogišką supratimą bei šilumą.

Padėkos žodžius buvo skirti NDKC direktoriui Germanui Komarovskiui, už galimybę būti salėje, kurioje erdvu ir jauku.

Mums belieka palinkėti ir toliau savo darbu įprasminti bėgančius metus ir sveikiems, besišypsantiems sulaukti naujų jubiliejų, tikimės, kad šios ilgai lauktos šventės dalyvių širdyse vyraus teigiamos emocijos ir pasiliks geri prisiminimai.

Šventinio renginio pabaigoje bendruomenė buvo pakviesta pasivaišinti šventiniu tortu nuo Nemenčinės seniūno.

 

Nuotr. Darius Gurski

Shadow up