kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pažintinis susitikimas su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialistais

2014 m. sausio 30 d. Vilniaus r. specialieji pedagogai ir logopedai kartu su Vilniaus r. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais apsilankė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (toliau SPPC) pažintiniais tikslais.


 

Centre turėjome galimybę apžiūrėti metodinių priemonių parodą, pasikonsultuoti su specialiste dėl priemonių pritaikymo ugdymo procese. Susitikimo su SPPC specialistais metu buvome supažindinti su specialiojo ugdymo aktualijomis, akcentais ir problemomis, su Centro ir Specialiosios pedagogikos skyriaus veiklomis bei specialiosiomis mokymo priemonėmis, pedagoginio psichologinio mokinio vertinimo instrumentais bei pagalbos organizavimu mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių dėl autizmo sindromo.

Esame dėkingi SPPC specialistams už informatyvų susitikimą, o ypač gerb. Laimutei Motuzienei, SPPC Specialiosios pedagogikos skyriaus pavaduotojai, už suteiktą galimybę apsilankyti SPPC ir už šio susitikimo idėją, kuri kilo 2013 m. pavasarį konferencijos „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“ metu.

Laiką praleidome turiningai ir prasmingai. Tikimės, kad šie susitikimai taps gražia tradicija susitikti ir pasidžiaugti nudirbtais darbais vardan laimingo vaiko ir jo mokymosi sėkmės.

 

Ana Pavilovič-Jančis
 Vilniaus r. švietimo įstaigų
 specialiųjų pedagogų ir logopedų
 metodinio būrelio pirmininkė


Shadow up