kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2015 m. Finansinių ir veiklos auditų išvados ir ataskaitos

1. ATASKAITA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 4 867 000 EURŲ ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO GALIMYBĖS VERTINIMO

1.1. IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 4 867 000 EURŲ ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO GALIMYBĖS VERTINIMO

2. ATASKAITA DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,NEMENČINĖS VAISTINĖ“ 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATIKRINIMO REZULTATŲ

3. ATASKAITA DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKO 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATIKRINIMO REZULTATŲ

4. FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO ATASKAITA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITO REZULTATŲ

4.1. AUDITO IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

4.2. AUDITO IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

4.3. AUDITO IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO 2014 METŲ ATASKAITOS

5. SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,VILNIAUS RAJONO PLANAS“ 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATIKRINIMO REZULTATŲ ATASKAITA

6. SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,VILNIAUS RAJONO PLANAS“ 2015 M. SPALIO 16 D.FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS PATIKRINIMO REZULTATŲ ATASKAITA

 

Grįžti
Shadow up