kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo analizė už 2015 metus

Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus rajone 2015 m. pradžioje veikė 2175 ūkio subjektai, tai sudarė 48 proc. visų registruotų Vilniaus rajone ūkio subjektų.


Pažymėtina, kad 2013 m pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius buvo 1797, o 2014 m. atitinkamai 1944. Vadovaujantis statistikos departamento duomenimis veikiančių ūkio subjektų Vilniaus rajone tendencingai auga paskutinius metus.

Nagrinėjant Vilniaus rajone veikiančius ūkio subjektus pagal darbuotojų skaičių, kaip ir visoje Lietuvoje, apie 60 proc. ūkio subjektų turi iki 4 darbuotojų. Konkrečiai Vilniaus rajone šis skaičius siekia 61,47 proc. (1. lentelė). Antroji ūkio subjektų dydžio grupė pagal darbuotojų skaičių – 5-9 darbuotojai (18,80 proc.), trečioje vietoje – 10-19 darbuotojų turintys ūkio subjektai (9,06 proc.). Mikroįmonės pagal darbuotojų skaičių (iki 10 darbuotojų) sudaro 80,27 proc. Vilniaus rajono įmonių. Tokia mikroįmonių koncentracija parodo, jog rajone vyrauja itin smulkūs ūkio subjektai, kurie dėl savo dydžio geba greičiau reaguoti į rinkos pokyčius ir prie jų prisitaikyti, tačiau yra labai pažeidžiami didesnių konkurentų.
 

1. lentelė. Vilniaus rajono įmonių skaičius pagal darbuotojų skaičiaus grupes, 2015 m. pradžioje
 

Rodiklis

Iš viso:

Darbuotojų skaičius

0-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-149

150-249

250-499

500-999

1000 ir <

Įmonių skaičius

2175

1337

409

197

144

54

16

9

5

2

2

Lyginamasis svoris %

100

61,47%

18,80%

9,06%

6,62%

2,48%

0,74%

0,41%

0,23%

0,09%

0,09%

Šaltinis:Statistikos departamentas prie LRV

 

2008-2015 m. pradžios laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje stabiliai augo – 59,67proc. (2.4.2. pav.). Veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone vidutiniškai per metus išauga 109 subjektais.

 

 2. lentelė. Veikiančių ūkio subjektų dinamika Vilniaus rajone 2008-2015 m. pradžioje
 

 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV

 

Shadow up