kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

RRT informuoja dėl bendro infrastruktūrų įrengimo

Šių metų sausio 10 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-19 buvo pakeistos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.


Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) pakartotinai informuoja, kad visiems viešojo administravimo subjektams, elektroninių ryšių infrastruktūros savininkams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, yra privalomos Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės.

Asmenys, ketinantys atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbus ir jeigu tie darbai pilnai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo, privalo pateikti Tarnybai nustatytos formos pranešimą apie numatomą įrengimo darbų pradžią.

Tarnyba, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, savo tinklalapyje adresu http://www.rrt.lt/lt/verslui/salygos-veiklai/ketinimai-irengti-infrastruktura, skelbia Infrastruktūros valdytojų teikiamus pranešimus.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos inf. 

Shadow up