kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ narių žiniai

Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ valdyba informuoja, kad š. m. rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 11.00 val. organizuojamas sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuris vyks prie valdybos pastato.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Procedūriniai klausimai;

2. Naujų narių priėmimas;

3. Bendrijos valdybos ataskaita ir jos tvirtinimas;

4. Revizijos komisija ir jos tvirtinimas;

5. Bendrijos valdybos rinkimai;

6. Bendrijos valdybos pirmininko rinkimai;

7. 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

8. Informacija apie Vilniaus regiono apylinkės teismo nutartį, ieškovo p. E.Vaitkaus teismo įpareigojimų vykdymą ir jo paruoštus dokumentus;

9. Informacija apie planuojamus pagrindinius darbus;

10. Kiti klausimai.


Jeigu susirinkime nebus bendrijos narių kvorumo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas š. m. rugsėjo 11 d.,11.00 val. prie bendrijos valdybos pastato, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrijos valdyboje. Pirmininko tel. Nr. +370 685 39 531.

Valdyba kviečia bendrijos narius ir kitus asmenis, turinčius bendrijoje sklypus, aktyviai dalyvauti.

Susirinkimo metu bus būtina laikytis saugumo reikalavimų.

 


Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ valdyba

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

 

Shadow up