kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje2019 metų projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A27(1)-3189 „Dėl lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektams skirtos lėšos – 200 000 Eur, iš kurių 146 719 Eur valstybės lėšų ir 53 281 Eur savivaldybės lėšų.


Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

  • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras –21 000 Eur;
  • VšĮ „CSI Vilnius“ – 23 000 Eur;
  • Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija – 11 500 Eur;
  • VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 9 000 Eur;
  • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 18 000 Eur;
  • VšĮ „Menava“ – 33 000 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – 21 500 Eur;
  • Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA – 28 000 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 21 000 Eur.

Savivaldybės administracija per 3 darbo dienas raštu informuos kiekvieną organizaciją dėl projektų finansavimo.

Shadow up