kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo sausio 1 d. naujos užimtumo galimybės rajono gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama padėti be darbo esantiems Vilniaus rajono gyventojams integruotis į darbo rinką ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius bei padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą 2017 m. gruodžio 20 d. Tarybos posėdžio metu patvirtino 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, pakeisiančią anksčiau vykdytą Viešųjų darbų programą.


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Užimtumo didinimo programos pagrindinis tikslas yra didinti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų užimtumą, užtikrinant socialiai atskirtų asmenų integraciją į visuomenę. Naujai patvirtintoje Užimtumo didinimo programoje gali dalyvauti tikslinės grupės, numatytos LR užimtumo įstatyme 48 str., t. y. vyresni nei 40 metų amžiaus asmenys, piniginės socialinės paramos gavėjai, nėščios moterys, vaikų motinos (įmotės) arba tėvai (įtėviai), vaiko globėjai, rūpintojai ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius bei asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų.

Užimtumo didinimo programoje numatyti nenuolatinio pobūdžio darbai: teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra), socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai, pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose, istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių priežiūros darbai, pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims.

Laikinieji darbai bedarbiams įdarbinti bus organizuojami Vilniaus rajono biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose, Savivaldybės įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėse, kurias kontroliuoja Savivaldybė.

Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui. Užimtumo didinimo programos vykdymo organizavimą ir finansavimo skirstymą darbdaviams vykdys Savivaldybės administracija.

Tikimasi, jog, įgyvendinus šią programą, ne tik sumažės bedarbių skaičius, bet ir be darbo esantys asmenys galės lengviau integruotis į darbo rinką ir susirasti nuolatinį darbą.

 

Shadow up