kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susirinkime aptarti pasiūlymai dėl strateginio veiklos plano patikslinimo

Gruodžio 7 d. įvyko Vilniaus rajono strateginio planavimo grupės posėdis, kuriame aptarti galimi patikslinimai Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiame veiklos plane, užtikrinančiame tvarų ir efektyvų darbų vykdymą bei viso rajono vystymąsi.


Siekiant padidinti Savivaldybės išteklių panaudojimo efektyvumą, posėdžiavusi grupė pritarė pateiktiems pasiūlymams patikslinti priemonių pavadinimus ir reikalingas lėšas. Taip pat nutarta įvesti pakeitimus tarp programų bei papildyti strateginio veiklos planavimo dokumentą naujomis priemonėmis.

Aptarus visus pateiktus pasiūlymus planavimo darbo grupės posėdyje, dokumentas bus teikiamas Vilniaus rajono strateginio planavimo komisijai aprobuoti, o galutinį variantą patvirtins Taryba.

Susipažinti su parengtu Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patikslinimo projektu galima čia.

Shadow up