kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai nuo mažens mokosi saugoti gamtą

Kiekvienais metais Lietuvoje susidaro apie milijonas tonų buitinių atliekų, neišrūšiuotos atliekos vežamos į sąvartynus, tokiu būdu teršiama aplinka, o tuomet kyla grėsmė ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai.


Atliekų rūšiavimo įgūdžius geriausia skiepyti nuo mažų dienų – tuomet žmogus imlus naujovėms, o vaikystėje ar jaunystėje susiformavę įpročiai paprastai išlieka visam gyvenimui. Todėl 2016 m. balandžio-gegužės mėn. lopšelis-darželis vykdo projektą ,,Nuo mažens mokausi saugoti gamtą“. Šiuo projektu siekiama išmokyti ugdytinius ne tik sodinti augalus, juos prižiūrėti, bet ir tinkamai rūšiuoti atliekas.

Visą balandžio mėnesį užsiėmimų metu vaikai mokėsi rūšiuoti atliekas, įgijo pradinių žinių apie rūšiavimą, buvo ugdomas vaikų atsakomybės jausmas už gamtos likimą. O balandžio 28 d. lopšelio-darželio lauko teritorijoje Vaiko gerovės komisijos nariai suorganizavo vaikams pramogą ,,Mes rūšiuojam!”. Ugdytiniai turėjo taisyklingai surūšiuoti po pievą išmėtytas atliekas. Vaikai labai aktyviai dalyvavo pramogoje ir parodė, kad iš tiesų moka tausoti gamtą, nes visas atliekas surūšiavo teisingai.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė,
Vaiko gerovės komisijos narė
Celina Buinovska

 

 

Shadow up