kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ pristatymas

Šiandien, birželio 8 dieną, Vilniaus rajono savivaldybėje vyko rajono socialinių įstaigų vadovams skirtas susitikimas, kurį pravedė Vilniaus bei Kauno regionų Pertvarkos procesų ekspertės dr. Vida Lukamskienė bei Vilma Rudzinskienė.


„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ projektas orientuotas į tris tikslines pertvarkos grupes: vaikus ir kūdikius likusius be tėvų ar patiriančius riziką bei jų šeimos narius, neįgalius vaikus ir jaunimą, turinčius proto ar psichikos negalią bei jų šeimos narius ir suaugusius, turinčius proto ar psichikos negalią bei jų šeimos narius. Pagrindiniai bei svarbiausi šios pertvarkos tikslai – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o vaikams likusiems be tėvų globos augti globėjų ar įtėvių šeimoje ir gauti bendruomenės pagalbą. Neįgaliems suaugusiems asmenims bei jų šeimoms siekti gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, skatinti visuomenės vertybių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą.Susitikimo metu buvo pristatytas projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, jo tikslas, pagrindiniai uždaviniai bei prioritetai, supažindinta su projekto veiklos etapais. Vilniaus regiono Pertvarkos procesų ekspertė dr. Vida Lukamskienė pasidžiaugė, kad Vilniaus rajono savivaldybėje paslaugos šeimoms yra vystomos gera linkme, atsakingai žiūrima į darbą su vaikais bei šeimomis. Susitikime taip pat diskutuota svarbiais klausimais, ieškota kylančių problemų sprendimo būdų, dalintasi gerąją patirtimi.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski, Tarybos narė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Teresa Demeško, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Elena Kačanovskienė bei rajono socialinių įstaigų vadovai.

Shadow up