kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rajoninės keturkovės finalinės varžybos

Gegu­žės 17 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokyk­loje vyko rajoninės pagrindi­nių mokyklų mer­gai­čių ir ber­niukų ketur­ko­vės fina­li­nės var­žy­bos. Var­žy­bose daly­vavo ketu­rios mokyk­los – Suder­vės M. Zdziechov­skio, Šum­sko, Rie­šės šv. Faus­ti­nos Kovals­kos bei Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos.


Mer­gai­čių rezultatai:

I vieta – Suder­vės M. Zdziechov­skio pag­rin­dinė mokykla
II vieta – Pake­nės Čes­lovo Milošo pag­rin­dinė mokykla
III vieta – Rie­šės šv. Faus­ti­nos Kovals­kos pag­rin­dinė mokykla

Ber­niukų rezultatai:

I vieta – Šum­sko pag­rin­dinė mokykla
II vieta – Suder­vės M. Zdziechov­skio pag­rin­dinė mokykla
III vieta – Pake­nės Čes­lovo Milošo pag­rin­dinė mokykla


Shadow up