kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Pamiškė“ narių žiniai

Š. m. balandžio 27 d. (šeštadienį) 12 val. aikštelėje prie bendrijos vandentiekio bokšto bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Pamiškė“ visuotinis narių susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

  • Valdybos ataskaita už 2018 metus apie Bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą;
  • Pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymas už 2018 metus;
  • Revizijos komisijos išvada apie Bendrijos finansinę veiklą;
  • 2018 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  • 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  • Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai;
  • Revizijos komisijos  ir revizijos komisijos pirmininko rinkimai;
  • Dėl bendrijos skolininkų;
  • Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Pakartotinis sodo bendrijos narių susirinkimas įvyks š. m. gegužės 12 d. (sekmadienį) 12 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. 

Susirinkimo sprendimų projektai patalpinti bendrijos skelbimų lentose.


Sodininkų bendrijos „Pamiškė“ valdyba

Shadow up