kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono bibliotekų prioritetas – skaitanti bei užimta visuomenė

Siekiant atgaivinti šalies bibliotekas bei didinti bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei, Seimas 2016-uosius paskelbė Bibliotekų metais, kurių pagrindinis tikslas atnaujinti žinias, mėgautis literatūra, domėtis istorija ir naujovėmis, integruotis į bendruomenę ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Prie šio tikslo įgyvendinimo aktyviai prisideda Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka ir jos 42 struktūriniai padaliniai.


2015 metais skaitytojams duris atvėrė trys renovuotos bibliotekos: Maišiagalos miestelyje, Grigaičių bei Mostiškių kaimuose. Atidaryti Mažųjų Lygainių ir Mickūnų struktūriniai padaliniai.

Bibliotekų spaudinių fondai nuolat papildomi naujais leidiniais, vyksta įvairūs renginiai, akcijos, teikiama nemokama interneto paslauga, yra bevielio ryšio galimybė.

Rajono bibliotekose dirbama pagal Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS), kuri suteikia galimybę Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir struktūrinių padalinių skaitytojams naudotis vieningu skaitytojo bilietu ir katalogu visose šalies bibliotekose, kurios naudoja LIBIS.

Populiariausia bibliotekose teikiama paslauga yra interneto prieiga, kuria mielai bei aktyviai naudojasi ne tik vaikai bei jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus lankytojai. Šiuolaikinis pasaulis yra neatsiejamas nuo informacinių technologijų, kasdien atsiranda vis daugiau naujovių, todėl siekiant padėti integruotis ir lavinti žinias bei įgūdžius, organizuojami mokymai suaugusiems, edukaciniai užsiėmimai vaikams. Vartotojai mokomi naudotis elektroninės valdžios paslaugomis, elektroniniu paštu, informacijos paieška.

Vilniaus rajono bibliotekose teikiamos Tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugos, galima skolintis leidinius ar gauti jų kopijas iš kitų bibliotekų. Ši paslauga aktuali tarp studentų bei moksleivių. Taip pat Vilniaus rajono bibliotekų vartotojai gali naudotis duomenų bazėmis:  INFOLEX Praktika, EBSCO ( vienuolikos duomenų bazių rinkinys), Oxford Reference Online, Grove Ltrt Online, Grove Music Online, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės archyvu (1994-2002m). Vartotojai gali jungtis tik su slaptažodžiais, kuriuos suteikia Centrinė biblioteka. Gyventojai gali nemokamai naudotis KET testų sprendimo paslauga. Per internetinį Centrinės bibliotekos puslapį www.vrscb.lt užsiregistravę nauji vartotojai www.KETbilietai.lt gauna galimybę spręst testus. Tai padeda būsimiems ir esamiems vairuotojams pasiruošti vairavimo teorijos egzaminui VĮ „Regitra“. 

Vilniaus rajono bibliotekos teikia aptarnavimo paslaugas ne tik bibliotekos patalpose. Neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms paslaugos  teikiamos namuose. Siekiant padėti šiems žmonėms integruotis į visuomenę, bibliotekininkės atneša užsakytas knygas skaitytojams namo, supažindina su naujai gautais spaudiniais, taip praskaidrina jų kasdienybę.

Bibliotekose nuolat organizuojami renginiai – valstybinės, tautinės šventės, rašytojų jubiliejų parodos, organizuojami tradiciniai Kalėdiniai, Velykiniai, Joninių renginiai, rytmečiai, knygų aptarimai ir pristatymai, kuriuose mielai dalyvauja vietos bendruomenės nariai.

Rajono bibliotekos dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos ir kituose projektuose.

Centrinė biblioteka dalyvauja bendro viešųjų bibliotekų interaktyvių elektroninių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt  veikloje. Teikia „Klausk bibliotekininko“ paslaugas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir struktūrinių padalinių  darbo laiką ir veiklą pateikta: http://kulturairsportas.vrsa.lt/index.php?3760945374, http://www.vrscb.lt/lt/.

Shadow up