kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vykusioje konferencijoje „Mūsų krašto šventieji“ – dėmesys dvasinėms jaunimo vertybėms

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bei Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras šiandien, vasario 20 d., visus, kas domisi bei puoselėja Vilniaus rajono dvasines vertybes, pakvietė į pirmą kartą organizuojamą Vilniaus rajono tikybos mokytojų ir katechetų metodinio būrelio inicijuotą bei Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst globojamą konferenciją „Mūsų krašto šventieji“.


Pasak organizatorių, konferencijos pagrindinis tikslas – ne tik pažinti žymius mūsų krašto šventuosius, jų istorijas, gyvenimus ir ganytojišką veiklą, bet ir skatinti jaunus žmones bei visuomenę domėtis dvasinėmis vertybėmis, susipažinti su mus supančiu pasauliu ir jo Kūrėju, išmokti slopinti taip dažnai gyvenime pasitaikantį malonumų, vartojiškumo ir materializmo kultą.

Renginys prasidėjo nuo konferencijos dalyvių ir pranešėjų palaiminimo bei Eucharistijos suteikimo Mostiškių Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės koplyčioje. Susirinkusius laimino Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kunigas Wojciech Górlicki ir Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaras kunigas Daniel Narkun.

Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Valdemar Klimaševski, pasveikinęs gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius bei lektorius, pristatė renginio programą ir pakvietė mokyklos-daugiafunkcio centro auklėtinius, susirinkusius svečius nudžiuginti paruošta menine programa.

Konferencijos „Mūsų krašto šventieji“ garbės globėja, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, pasveikinusi susirinkusius konferencijos dalyvius pasidžiaugė matydama tiek daug jaunų ir atvirų žmonių. „Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius, o ypatingai mūsų jaunąją kartą. Sveikinu Jus ir dėkoju visiems, kurie atsiliepė ir dabar esate čia. Labai malonu žiūrėti į sausakimšą salę, matyti pažįstamus veidus iš kasmet organizuojamų piligriminių žygių. Nuoširdžiai dėkoju organizatoriams, kad kasmet sugalvoja įdomių temų ir progų visiems susitikti, kunigams ir seserims – už visada labai glaudų ir aktyvų bendradarbiavimą. Labai viliuosi, kad šiuolaikinis jaunimas yra tolerantiškas, pagarbus draugų, mokytojų ir tėvų atžvilgiu. Tikiu, kad ši konferencija privers mus visus dar kartą susimąstyti, kokį kelią norime pasirinkti, išugdys mumyse pagarbą mus supantiems žmonėms, nes juk pradedami nuo mažų ir paprastų dalykų, siekiame būti arčiau šventųjų. Nuoširdžią padėką reiškiu Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojai Janinai Klimaševskai už jos begalinį atsidavimą ir įsitraukimą organizuojant dvasinius renginius, už norą puoselėti mūsų jaunimo tarpe svarbiausias gyvenimo vertybes.“, – pasveikinusi konferencijos dalyvius ir pranešėjus, oficialiai konferenciją atidarė merė Marija Rekst.

Konferencijoje buvo skaitomi kunigo prelato Wojciecho Górlickio, kunigo Danieliaus Narkun, seserų Aldonos Pačkovskos, Annos Mroczek ir Ritos Gvazdaitytės bei Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovės Kristinos Trinkūnaitės ir referentės Miglės Viselgaitės pranešimai apie Šv. Joną Paulių II-ąjį, Šv. Faustiną Kovalską, Šv. Kazimierą, Arkivyskupą Vincentą Kliučinskį, Seserį Heleną Majevską, jų gyvenimus, istoriją, ganytojišką veiklą, skleidžiamą Dievo gailestingumo žinią pasauliui.

Renginyje taip pat dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško, Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Pavel Paliul, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska, Lavoriškių laikinai seniūno pareigas vykdantis Mark Pilat, gausiai susirinkęs Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto švietimo įstaigų jaunimas bei katechetai.

Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Valdemar Klimaševski po renginio neslėpė džiaugsmo, kad tokio didelio dalyvių skaičiaus ir jaunimo susidomėjimo sulaukęs renginys vyko būtent Mostiškių mokykloje-daugiafunkciame centre. „Nuoširdžiai apsidžiaugiau iš tikybos mokytojos Anos Gricevič sužinojęs apie tokios konferencijos iniciatyvą bei, žinoma, jos organizavimą mūsų centre. Tai puiki patirtis mūsų bendruomenei, puiki galimybė tiek jaunimui, tiek visuomenei pagilinti žinias apie mūsų gimtojo krašto šventuosius. Be galo džiaugiuosi, kad mūsų jaunimas domisi religija, yra aktyvus ir žingeidus, kiekvieną sekmadienį susirenka centre bendrai maldai, kartu su atvykstančiais kunigais neformalioje ir draugiškoje aplinkoje diskutuoja bei prasmingai leidžia laiką. Nuoširdžiai dėkoju tiek šios konferencijos iniciatoriams, garbės globėjai – Savivaldybės merei, Švietimo skyriui, tiek mano kolegoms – mokytojams ir mokyklos darbuotojams, vyresniųjų klasių mokiniams už pagalbą bei aktyvų įsitraukimą organizuojant šią konferenciją.“, – pasibaigus konferencijai įspūdžiais dalijosi mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius. 

 

 

Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro nuotr.

Shadow up