kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas 2019 m. Mokinių vasaros poilsio programų konkursas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Mokinių vasaros poilsio programų konkursą, kurio tikslas – plėtoti mokinių socializacijos galimybes vasaros atostogų metu.


Konkurso uždaviniai:

  • skatinti turiningą mokinių vasaros poilsį, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
  • sudaryti Vilniaus rajono mokiniams sąlygas turiningai edukacinei veiklai vasaros atostogų metu.

Programų paraiškas gali teikti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (kurių steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė), kultūros įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti švietimo veiklą ir kurių veikloje dalyvauja ne mažiau 80 proc. Vilniaus rajono vaikų.

Programa turi būti įgyvendinama mokinių vasaros atostogų metu.

Vienas Programos teikėjas gali pateikti vieną paraišką. Programų paraiškos priimamos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 411A kab. arba Švietimo skyriaus sekretoriate 414 kab. iki 2019 m. balandžio 30 d. Terminui pasibaigus paraiškos nebus priimamos.

Programų konkursui, kartu su užpildyta paraiška, pateikiamas preliminarus vaikų sąrašas, nurodant vardą, pavardę, amžių, klasę, mokyklą (pastabose pažymėti gaunančius nemokamą maitinimą).

Priedai:

Įsakymas dėl Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;

Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas;

- 1 priedas Mokinių vasaros poilsio programos paraiška;

- 2 priedas Mokinių vasaros poilsio programos vertinimo forma;

- 3 priedas Mokinių vasaros poilsio programos įgyvendinimo sutartis;

- 4 priedas Mokinių vasaros poilsio programos veiklos ataskaita;

- 5 priedas Mokinių vasaros poilsio programos lėšų  panaudojimo ataskaita.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, tel. (8 5) 2750622, el. p. violeta.purpurovic@vrsa.lt


 Asociatyvi nuotr. pexels.com

Shadow up