kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje modernizację sieci placówek oświatowych

„W rejonie wileńskim stworzyliśmy dobre warunki do nauki dla dzieci i uczniów, a dla nauczycieli – do pracy. Remontujemy i modernizujemy istniejące szkoły i przedszkola. Prawie wszystkie szkoły i placówki wychowania przedszkolnego rejonu wileńskiego zostały wyremontowane, zmodernizowane lub odnowione, zbliżamy się do wskaźnika 100 proc. Nie poprzestajemy jednak na osiągniętych wspaniałych wynikach – budujemy i projektujemy nowe placówki edukacyjne” – podkreśla mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.


Poprzez poprawę dostępności usług edukacyjnych w roku szk. 2019–2020 w Samorządzie Rejonu Wileńskiego realizowano trzy nowe budowy – powstają trzy nowe dobudówki placówek oświatowych:

  • Żłobka-Przedszkola w Mariampolu
  • Oddziału Nauczania Początkowego w Grygajciach Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
  • trwa rekonstrukcja przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach z budową dobudówki, w której powstanie 6 dodatkowych grup przedszkolnych (wartość projektu – około 2 mln. euro).

W Mariampolu dobiegła końca budowa dobudówki sali zajęć przedszkola i modernizacja pomieszczeń placówki. Wartość projektu – około 600 tys. euro.  


Zakończono również modernizację budynku
Oddziału Nauczania Początkowego w Grygajciach Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość 521 tys. euro) wraz z budową nowych dobudówek. Prace sfinansowano z budżetu Samorządu.

Jest w połowie rekonstrukcja przedszkola „Pelėdžiukas”. Powstanie tu około 100 nowych miejsc dla przedszkolaków, a zakończenie prac planowane jest na marzec 2021 r. 


2 października w Niemenczynie otwarto nowy budynek administracyjny Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Koszt obiektu – 800 tys. euro.


30 września w Rudominie rozpoczęła się realizacja od dawna dojrzewającego zamysłu – poprzez wkopanie symbolicznej kapsuły do rekonstrukcji nieużywanego budynku bursy, do którego przeniesie się Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie a także Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego. W trakcie realizacji projektu zostanie zrekonstruowany nieużywany budynek bursy (ul. Gamyklos 20A, Rudomino), przekształcając go w budynek nauczania – inkubator sztuki i dostosowanie go do działalności Biblioteki Centralnej. Wartość projektu to około 4 mln. euro (700 tys. euro otrzymano z budżetu państwa, 263 tys. euro – środki Unii Europejskiej).


Planowane jest dokończenie modernizacji Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Całkowita wartość projektu – to 1,5 mln. euro. W ramach projektu są modernizowane przestrzenie dydaktyczne budynku gimnazjum: pracownie chemii, biologii, fizyki, sali taneczno-choreograficznej, technologii, muzyki itp., auli, biblioteki i inne przestrzenie. Wszystkie te prace są finansowane z budżetu Samorządu oraz środków unijnych.

 

Zmodernizowano Gimnazjum w Mickunach

W celu stworzenia nowoczesnych, przytulnych i bezpiecznych przestrzeni dla uczniów, w Gimnazjum w Mickunach zrealizowano projekt „Modernizacja Gimnazjum w Mickunach”. W ramach projektu zmodernizowano przestrzenie edukacyjne budynku Gimnazjum w Mickunach: pomieszczenia I piętra podzielono na trzy strefy edukacyjne: strefa A – ogólna przestrzeń wielofunkcyjna, strefa B – przestrzeń centrum rzemieślniczego, strefa C – przestrzeń szkoły początkowej.

Całkowita wartość projektu to 447 tys. euro. 350 tys. euro zostało przydzielonych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, środki państwowe Republiki Litewskiej wynoszą 31 tys. euro, pozostałą kwotę przydzielił Samorząd Rejonu Wileńskiego. Ponadto Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył ponad 800 tys. euro na modernizację systemów inżynieryjnych i inne niezbędne prace.


Gimnazjum w Rukojniach

W celu zapewnienia bardziej nowoczesnego i wyższej jakości środowiska nauczania, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2018 r. rozpoczął realizację projektu „Modernizacja przestrzeni edukacyjnych Gimnazjum w Rukojniach”.

Całkowita wartość projektu to 1 mln. euro. 510 tys. euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze państwowe Republiki Litewskiej wyniosły 45 tys. euro, pozostałą kwotę przyznał Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W trakcie realizacji projektu zmodernizowano przestrzenie edukacyjne budynku Gimnazjum w Rukojniach: środowisko nauki dla uczniów klas początkowych, klasy do zajęć z technologii, fizyki, chemii i biologii, hole, korytarze, aulę i salę gimnastyczną, bibliotekę, czytelnię i inne przestrzenie.

 

Inne prace

Wartość prac modernizacyjnych Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, które rozpoczęły się w lipcu, wynosi około 1,5 mln. euro. Zakończenie modernizacji gimnazjum planowane jest w przyszłym roku.

Ukończono modernizację budynku edukacji początkowej i przedszkolnej Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej. Wartość prac – 500 tys. euro.

Trwają prace budowlane w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. W r. szk. 2020-2021 powstanie przejście, łączące korpusy gimnazjum (wartość prac – 1 mln. 50 tys. euro). W r. 2020 na ten cel przeznaczono 300 tys. euro z państwowego programu inwestycyjnego (dalej – PPI).

W r. szk. 2019-2020 w Szkole Początkowej w Bujwidziszkach przeprowadzono remont pomieszczeń szkoły oraz założono grupę przedszkolną wraz z zakupem mebli. Z budżetu Samorządu na prace przydzielono ok. 100 tys. euro.


W innych placówkach oświatowych samorządu również przeprowadzono lub są w trakcie przeprowadzania różne remonty wnętrz, porządkowania terytoriów i remontów placów zabaw dla dzieci, które zostały sfinansowane z budżetu Samorządu. Prezentujemy niektóre z nich.

Prace odbywają się przy Gimnazjum w Zujunach, gdzie jest zagospodarowywany teren, a w Dziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach został wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na te prace w 2020 r. przeznaczono 177 tys. euro). Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami przystosowano również pomieszczenia Oddziału Nauczania Początkowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie.

Dla Gimnazjum „Verdenės” w Podbrzeziu przeznaczono 58 tys. euro dla remontów pomieszczeń wewnętrznych i na inne prace. W szkole podstawowej „Saulėtekis” w Bezdanach wymieniono część dachu budynku i trwają inne prace remontowe (na te prace przeznaczono 44,7 tys. euro).

W Szkole-Przedszkolu w Skojdziszkach wyremontowano kuchenki grup (na ten cel przeznaczono 18,8 tys. euro). W żłobkach-przedszkolu w Awiżeniach i Niemenczynie urządzono place zabaw (dla przedszkola w Awiżeniach przeznaczono 15,2 tys. euro, a w Niemenczynie – 15,8 tys. euro). W Przedszkolu w Bezdanach wykonano remonty węzłów sanitarnych, pralni i grup oraz zainstalowano wentylację (przydzielono 56,6 tys. euro). W przedszkolu w Bujwidziszkach wykonano prace remontowe pomieszczeń grup i placu zabaw za 52 tys. euro. W przedszkolu w Niemenczynie przeprowadzono również remont placu zabaw dla dzieci i pomieszczeń wewnętrznych (40 tys. euro).

Różne prace wykonywano także w innych placówkach oświatowych samorządu, łącznie w 32 placówkach, na które w pierwszym półroczu 2020 roku przeznaczono ok. 800 tys. euro z budżetu samorządu.

 

Inne projekty

Przygotowano projekt dla Szkoły-Przedszkola w Wojdatach „Margaspalvis aitvarėlis”. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg, wartość projektu – około 1,5 mln. euro, jego wdrożenie planowane jest na lata 2021-2022.

Planuje się, że społeczność Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach będzie mogła korzystać z dodatkowych pomieszczeń szkolnych, w których rozmieści się grupa dnia przedłużonego i biblioteka, a także gabinety logopedy i kierownika ds. gospodarczych. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na posiedzeniu 25 września br. zatwierdziła projekt uchwały, zezwalającej w imieniu Samorządu Rejonu Wileńskiego na zakup części budynku mieszkalnego (ul. Misionierių 10, wieś Jęczmieniszki, gmina Niemenczyn) na działalność Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach. Na terenie szkoły podstawowej znajduje się parterowy budynek – dom mieszkalny. W jednej części budynku znajduje się stołówka szkolna, a reszta jest własnością prywatną i jest obecnie na sprzedaż.

Po wykupieniu przez Samorząd i przekazanie Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach na prawie zaufania części sprzedawanego budynku, szkoła pozyskałaby nie tylko dodatkowe pomieszczenia niezbędne do edukacji i zajętości, ale także uzyskałaby więcej możliwości przyciągania inwestycji w renowację i modernizację budynku.

Również w 2021 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje budowę nowego żłobka-przedszkola we wsi Wielka Rzesza. Prace projektowe zostaną zakończone jeszcze w tym roku, a budowa rozpocznie się w przyszłym roku. Łącznie w przedszkolu będzie można wychować 125 dzieci.

„Zakres prac nad poprawą infrastruktury placówek oświatowych rejonu wileńskiego jest naprawdę ogromny, jest ich dużo i są prowadzone intensywnie. Będziemy nadal dbać o infrastrukturę sieci placówek oświatowych i polepszać warunki dla dzieci naszego rejonu, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli” – mówi mer M. Rekść.


Shadow up