kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų teikimo terminas eina į pabaigą

Vilniaus rajono bičių laikytojai, užsiimantys medaus pirmine gamyba bei norėdami gauti paramą už papildomą bičių maitinimą iki š. m. rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją bei pateikti reikalingus dokumentus paraiškai užpildyti.


Bičių laikytojams yra atlyginamos išlaidos, susijusios su bičių maitinimu (cukraus įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 eurų už vieną bičių šeimą. Jeigu bičių laikytojas turi daugiau kaip 150 bičių šeimų jis negali kreiptis dėl papildomos bičių maitinimo paramos. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti kaimo valdų registre, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio skyriuje arba seniūnijoje prieš teikdamas paramos paraišką.

Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė jau priėmė 183 paraiškas papildomai bičių maitinimo paramai gauti. Tuo tarpu praeitais metais tokių paraiškų buvo 256.

Informuojame, kad bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką, tai galės padaryti iki 2017 m. rugsėjo 29 d. Tačiau šiuo atveju, kartu su paraiška privalo būti pateikti dokumentai, įrodantys pateisinamą priežastį, dėl kurios paraiška nebuvo pateikta laiku.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio skyrių, Rinktinės g. 50, Vilnius (V aukštas, 524 kab. tel. (8 5 ) 275 3208).

Shadow up