kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w zjeździe Stowarzyszenia Samorządów Litwy

Wczoraj, 30 czerwca, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski wspólnie z delegatami wszystkich Samorządów kraju oraz przedstawicielami Sejmu, Rządu i innych instytucji uczestniczyli w corocznym zjeździe Stowarzyszenia Samorządów Litwy (SSL), który w tym roku odbywał się w rejonie szkudzkim, w parku muzeum kamieni im. Vaclovasa Intasa.


 

Na tegorocznym zjeździe zaprezentowano najważniejsze prace stowarzyszenia i podstawowe zmiany w stowarzyszeniu, z zadowoleniem przyjęto rosnącą niezależność litewskich Samorządów, bardziej aktywny dialog z centralnymi władzami oraz podziękowano przedstawicielom Samorządów za profesjonalną i bezpieczną pracę podczas kwarantanny.

Podczas zjazdu prezydentSSLMindaugas Sinkevičius wyraził zadowolenie ze zmian dokonanych w ostatnich latach w stowarzyszeniu oraz z owocnej współpracy, nawiązanej między Samorządami a władzami centralnymi, gdy pod uwagę brano proponowane i składane przez Samorządy inicjatywy.

Przedstawiając propozycje stowarzyszenia partiom politycznym, wyrażono zadowolenie z umożliwienia przez Sejm zawarcia transakcji wewnętrznych z zarządzanymi spółkami. Zwrócono także uwagę na kwestię poruszoną przez rządową grupę roboczą, dotyczącą zwolnienia samorządów z ograniczeń związanych z nadmiernym zaciąganiem pożyczek poprzez przywrócenie poprzedniej procedury obliczania bilansu budżetowego, która pozwoliła samorządom zwiększać zadłużenie na finansowanie inwestycji. Przedstawiono propozycje dotyczące możliwości utworzenia Lokalnego Funduszu Pożyczek i Gwarancji, który mógłby udzielać pożyczek i / lub gwarancji kredytowych dla projektów samorządów, dla których trudno jest znaleźć finansowanie.

Przedstawiono również uprawomocnioną inicjatywę prawną mającą na celu zapewnienie stabilności zasobów finansowych samorządów poprzez pełne rekompensowanie strat finansowych samorządów, gdy z powodu decyzji władz centralnych są zmniejszane przychody samorządów lub zwiększane wydatki.

Uczestnikom zjazdu stowarzyszenia przedstawiono propozycję nadania Radom Rozwoju Regionalnego większych uprawnień, zapewniając podstawową rolę w świadczeniu jakościowych usług publicznych dla potrzeb ludności na terenie określonego regionu lub samorządu.

Przeanalizowano także kwestię przekazania samorządom prawa powierniczego do gruntów państwowych i funkcji dysponowania gruntami państwowymi.

Omówiono też zainicjowane propozycje w dziedzinach ochrony socjalnej i ochrony zdrowia: stworzenie systemu zintegrowanych usług opieki społecznej i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domu, przekazywanie wypłat świadczeń i celowych odszkodowań osobom niepełnosprawnym do samorządów, uwzględnienie prawa wszystkich mieszkańców do otrzymania wysokiej jakości usług, podczas planowania i realizacji reorganizacji sieci instytucji opieki zdrowotnej.

Poruszone zostały również najbardziej aktualne kwestie i propozycje w dziedzinach edukacji, kultury i ochrony środowiska.

Uczestniczący w zjeździe kanclerz rządu Algirdas Stončaitis i wiceminister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej Tautvydas Tamulevičius podziękowali samorządom za wspólną pracę oraz ścisłą i sprawną współpracę w okresie kwarantanny.

Po tym, jak uczestnicy zjazdu stowarzyszenia zatwierdzili przedstawione propozycje, dziś, 1 lipca, na spotkaniu liderów krajowych partii politycznych i przedstawicieli stowarzyszenia zostaną przedstawione powyższe propozycje. 

Shadow up