kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dviračių žygiu bus pagerbtas kunigo prelato Juzefo Obrembskio ir šventojo Jono Pauliaus II atminimas

Vilniaus rajono savivaldybė, tęsdama ilgametę tradiciją, birželio 7 d. jau 8-tą kartą organizuoja piligriminę kelionę a. a. kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti. Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, tradicinį piligriminį žygį pėsčiomis šiemet pakeis dviračių žygis, kuriuo taip pat bus paminėtos ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II šimtosios gimimo metinės.


„Kiekvienais metais ištikimai tęsiame Vilniaus rajonui svarbios asmenybės – Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio atminimo minėjimą. Deja, dėl šalyje paskelbto karantino, šiemet teko ieškoti alternatyvų trijų dienų piligriminei kelionei pėsčiomis Kunigo Prelato pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą ir sugalvojame organizuoti dviračių žygį, kuriuo minėsime ne tik šviesaus atminimo Kunigo Prelato asmenybę, bet ir 100-ąsias popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo metines. Susivieniję bendroje maldoje pagerbsime šių svarbių dvasininkų atminimą ir padėkosime jiems už krikščioniškos tiesos, meilės ir vertybių skelbimą“, – komentuoja piligriminio žygio organizatorius, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski.

Atsižvelgiant į karantino metu renginiams taikomus apribojimus, šiemet ribojamas ir žygio dalyvių skaičius. Planuojama, kad žygyje dalyvaus 50 asmenų, tai bus Vilniaus rajono savivaldybės vadovai, savivaldybės administracijos darbuotojai, Vilniaus rajono sporto mokyklos, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų atstovai.

„Gaila, kad šiemet negalėsime pakviesti daugiau tikinčiųjų į šį svarbų žygį. Visada džiaugiuosi aktyviu ir krikščioniškas tradicijas puoselėjančiu jaunimu, jų energinga dvasia ir užsidegimu kiekvienais metais dalyvauti šiame piligriminiame žygyje, tačiau šie metai bus kitokie. Nors dėl mūsų visų saugumo negalime susivienyti bendroje maldoje žygio metu, kviečiu visus a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio ir šventojo Jono Pauliaus II atminimą pagerbti maldoje kartu su šeima, savo bendruomenėje ar tiesiog vienatvėje. Kaip teigė šventasis popiežius Jonas Paulius II, malda yra geriausiai mus sujungiantis ryšys, todėl negalėdami susitikti drauge, kviečiu susitikti bendroje maldoje“, – ragina Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Per vieną dieną truksiantį dviračio žygį dalyviai įveiks 100 km atstumą – 100-osioms Jono Pauliaus II gimimo metinėms paminėti – nuo Turgelių iki Maišiagalos ir su plevėsuojančiomis kunigo prelato Juzefo Obrembskio, Jono Pauliaus II ir Kristaus karaliaus atvaizdų vėliavomis ištransliuos visuomenei šių svarbių asmenybių pagerbimą.

Dviračių žygis prasidės birželio 7 d. 9 val. šv. Mišiomis Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Žygio metu planuojami 5 sustojimai – prie Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos, Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės ir Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčių, Pikeliškių dvare, o paskutinis sustojimas bus prie Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Žygio dalyviai sustojimuose prie bažnyčių sukalbės 5 Rožančiaus paslaptis.


Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamo piligriminio žygio ištakos siekia 2013 metus, kuomet vienas iš pagrindinių tikslų buvo pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, šviesaus atminimo kunigą prelatą Juzefą Obrembskį ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Visą savo gyvenimą atidavęs į Dievo rankas, kunigas prelatas nuolat vadovavosi tiesos, meilės ir taikos vertybėmis, skelbė katalikų tikėjimo dogmas Vilniaus krašto gyventojams. Jo gyvenimas ir tarnystė didžiosiomis raidėmis įrašyta į Vilniaus krašto, kurį jis taip nuoširdžiai ir karštai mylėjo, istoriją. 2002 m. balandžio 24 d. už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

Praėjusiais metais piligriminį žygį lydėjo ir 10-osios Kristaus karaliaus intronizacijos akto pasirašymo Vilniaus rajone metinės. Kiekvienais metais piligriminė kelionė sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus, o 2018 m. tradicinis žygis sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – apie 930 dalyvių susijungė bendrai maldai, gilinant tikėjimą, pilietinį ir patriotinį sąmoningumą.

2020 m. Lietuvoje paskelbti Jono Pauliaus II metais – minint jo gimimo 100-ąsias metines ir atsimenant Šventojo Tėvo vizitą Lietuvoje 1993-aisiais. Prie Šventojo Jono Paulius II gimimo metinių minėjimo renginių aktyviai prisideda ir Vilniaus rajono savivaldybė.


Shadow up