kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prieššventinis Tarybos posėdis – darbingas ir konstruktyvus

Šiandien, gruodžio 18 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kaip jau tapo įprasta, vyko nuotoliniu būdu. Šalyje sugriežtinus karantiną, vengiant susibūrimų – svarbiausi savivaldybės gyvenimo klausimai buvo aptarti elektroninių ryšių priemonių pagalba. Taip pat ir kalėdiniai palinkėjimai sklido nesidalijant kalėdaičiais, o tik per kompiuterio ekraną.


Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 27 tarybos narys. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Julius Arlauskas ir Tarnybos vyr. specialistas Rokas Jonikas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Sėkmingai įgyvendinti ES projektai

Nueinantys 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybei buvo išties produktyvūs Europos sąjungos (ES) projektų įgyvendinimo prasme. Penktadienio Tarybos posėdyje buvo nuspręsta perduoti investicinių projektų metu sukurtą turtą Kuosinės globos namams, Mickūnų ir Rukainių gimnazijoms. Šis Tarybos narių sprendimas – tai finalinis projektų žingsnis, simbolizuojantis sėkmingą jų įgyvendinimą.

Priminsime, kad pasitelkus ES fondų lėšas Kuosinės kaime rekonstravus buvusį mokyklos pastatą čia įkurtos 25 vietos socialinių paslaugų gavėjams. Naujų globos namų įrengimas kainavo virš 1 mln. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo gauta 597 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Modernizavus Mickūnų gimnazijos pastatą čia buvo sukurtos modernios, jaukios ir saugios mokymosi erdvės. Neatpažįstamai pasikeitė pirmojo aukšto gimnazijos patalpos, išskirstytos į tris edukacines zonas: A zona – bendra multifunkcinė erdvė, B zona – amatų centro erdvė, C zona – pradinukų erdvė. Bendra projekto vertė siekė 447 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 350 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 31 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė skyrė virš 800 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Įgyvendinant projektą Rukainių gimnazijoje buvo modernizuotos šios edukacinės erdvės: pradinukų mokymosi aplinka, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų ir sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės. Bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Sprendimai švietimo srityje

Posėdžiaujant nuotoliniu būdu Taryba svarstė sprendimų projektus ir iš švietimo srities. Tarybos nariai pritarė sprendimui dėl maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo. Naujasis aprašas buvo parengtas atliepiant pandemijos keliamus iššūkius ugdymo organizavimui.

Dokumente išsamiai pateikiama nemokamo maitinimo mokyklose tvarka, apibrėžiant tai, kaip nemokamas maitinimas organizuojamas ir kaip jis užtikrinamas ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliojo įvykio, karantino metu – sustabdžius ugdymo organizavimo procesą mokyklose. Tvarkoje pažymima, kad moksleiviui dėl įvairių pateisinamų priežasčių ugdymo proceso metu negalinčiam tą dieną gauti nemokamo maitinimo, išduodamas maisto davinys. Maisto daviniai išduodami karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, vaikų poilsio stovyklose. Tokį davinį už mokinį gali atsiimti ir šeimos nariai.

Naujajame dokumente taip pat atsiranda prievolė maitinimo organizatoriui atsiskaitymui naudoti kasos aparatą ir vadovautis galiojančiais kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų registravimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kitas posėdžio metu priimtas sprendimas aptaria galimybę ugdyti savo vaikus šeimoje. Tarybai pritarus, sutartis dėl vaiko ugdymo šeimoje galima sudaryti su trimis Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigomis: Nemenčinės Gedimino, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijomis ir Nemenčinės vaikų darželiu.

Ugdymo šeimoje galimybė Lietuvoje buvo įtvirtinta š. m. gegužės mėn. Vyriausybei patvirtinus nutarimą dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pati ugdymo šeimoje sąvoka skelbia, kad mokinys nuolat individualiai ir nuosekliai mokosi visų dalykų pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas šeimos aplinkoje, mokomas tėvų (globėjų, rūpintojų) ir (ar) samdomo mokytojo ir konsultuojamas mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, mokytojo.

Europos geografinio centro kompleksas perduotas V. Sirokomlės muziejui

Darbotvarkėje taip pat atsirado klausimas dėl nekilnojamojo turto – Europos centro bazės perdavimo patikėjimo teise Vladislavo Sirokomlės muziejui. Iki šiol Europos geografinis centras priklausė VĮ Turto bankas. Savivaldybė, matydama, kad šio komplekso nuoma nesusilaukė susidomėjimo ir vieta yra apleista, kreipėsi į Turto banką dėl šio valstybės turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn, norėdama šią svarbią vietą prikelti naujam gyvenimui. Perdavimas buvo oficialiai patvirtintas š. m. spalio mėn.

Perimtą valdyti Europos geografinį centrą planuojama atgaivinti ir paversti patraukliu Lietuvos turizmo traukos objektu. Šiame objekte planuojama plėtoti kultūrinę, švietėjišką ir turistinę veiklą, užtikrinant laisvą centro lankymą ir prieinamumą visuomenei. Siūlomos svarbiausios veiklos kryptys: Europos tautų kultūros pristatymas bendradarbiaujant su ES šalimis, ES tikslų ir vertybių puoselėjimas, gamtos mokslų (geografijos, geodezijos, astronomijos, fizikos) edukacinių programų vykdymas.

Patvirtinti įkainiai Vilniaus rajono savivaldybės globos įstaigose

Gruodžio Taryboje buvo priimtas sprendimas dėl socialinės globos kainos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre nustatymo. Tarybos nariai pritarė, kad perskaičiavus globos kainą pagal Socialinių paslaugų finansavimo ir apskaičiavimo metodiką, vieno vaiko išlaikymui minimuose centruose reikia skirti 1 400 Eur.

Šis įkainis buvo pasirinktas išanalizavus skelbiamą Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki 2020 m. kovo 1 d.) savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas. Analizė parodė, kad ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos, teikiamos bendruomeniniuose vaikų globos namuose be tėvų globos likusiems vaikams, vidutinė kaina – 1 167,73 Eur, maksimali kaina – 1 624,00 Eur; socialinę riziką patiriantiems vaikams vidutinė kaina – 1 228,51 Eur, o maksimali kaina − 1 624,00 Eur.

Sprendimai teritorijų planavimo srityje

Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas siūlymas suteikti Uosių, Melsvių ir Serenčių gatvių pavadinimus Dūkštų seniūnijos, Brinkiškių kaime. Avižienių seniūnijos, Bendorių ir Bukiškio kaimuose patvirtinti Dobilų ir Laisvės gatvių pavadinimai. Šarkuvos gatvė atsirado Zujūnų seniūnijos, Zujūnų kaime. Žvaigždėtosios gatvės pavadinimą gavo Mickūnų seniūnijos, Gailiūnų kaimo gatvė. Zujūnų seniūnijos, per Geležių k. ir Balandiškių kaimą einanti gatvė nuo šiol vadinsis Gervių.

Atsižvelgiant į tai, kad adresai privalo būti suteikti nuo artimiausiai esančios gatvės, bei kad gatvės ašinė linija patektų į gatvės kontūrą, Taryba pritarė pertvarkyti ir pratęsti Pavakario gatvės trasą Avižienių seniūnijos, Bendorių kaime.Gyventojų prašymu Tadeušo Konvickio gatvės pavadinimas Zujūnų sen, Pūstalaukio kaime buvo pakeistas į Čekonės. Čekonė – upelis tekantis Vilniaus rajone, Neries dešinysis intakas. Prasideda aukštumose, Medviediškių apylinkėse. Teka daugiausia pietvakarių kryptimi. Įteka į Nerį 135,1 km nuo jos žiočių, priešais Stirnius.

Vienu iš paskutinių darbotvarkės klausimų buvo sprendimas dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Vakarų g. Šioje teritorijoje numatoma įrengti vaikų žaidimo ir sporto aikštelę.

Tarybos nariams pristatytos naujojo Infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatos

Išnagrinėjus visus darbotvarkės klausimus, prie posėdžio prisijungė advokatas Evaldas Klimas, prisidėjęs prie naujojo Infrastruktūros plėtros įstatymo rengimo. E. Klimas pristatė pagrindinius naujojo teisės akto pakeitimus, iššūkius ir įpareigojimus. Pranešėjas akcentavo, kad įstatymas, kuris buvo tobulinamas nuo 2014 m. įsigalios jau 2021 m. sausio 1 d., todėl Vilniaus rajono taryba privalės balsuoti dėl poįstatyminių aktų patvirtinimo jau artimiausiame š. m. gruodžio 29 d. Tarybos posėdyje.

Šilti kalėdiniai sveikinimai ir linkėjimai

Jau tapo gražia tradicija, kad kasmet, gruodžio Tarybos posėdžiui pasibaigus Vilniaus rajono Tarybos nariai, savivaldybės vadovai, administracija ir darbuotojai susitikdavo kalėdinei popietei, pasidalinti kalėdaičiais, palinkėti visko kas gera, pasidžiaugti vienas kito draugija.

Šiemet tokios progos susitikti, deja nebus. Tačiau nepaisant visų apribojimų žmonės visada ras būdų perduoti savo šilumą ir šypseną vienas kitam. Pasibaigus darbingam Tarybos posėdžiui, visi prisijungę prie transliacijos galėjo išgirsti jiems adresuotus kalėdinius sveikinimus, išgirsti šv. Rapolo parapijos klebono kun. Miroslavo Grabovskio žodį ir perduotą palaiminimą bei prisiminti pernai vykusios popietės akimirkas. Vilniaus rajono merė tai pat linkėjo, kad visi liktų sveiki ir, kad pandemija neužgožtų šios nuostabios krikščioniškos šventės. „Tegul išsipildo mūsų gražiausi lūkesčiai, o artėjantys metai būna geresni ir ramesni“, − linkėjo merė.

Kalėdinio sveikinimo įrašą galite pamatyti čia.

Primename, kad daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame transliacijos įrašą žiūrėti čia. 

     
     


Shadow up