kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono matematikos mokytojų išvyka į Uteną

Ankstyvą spalio 23-iosios rytą į ekskursiją po Utenos kraštą susirinko devyniolika rajono matematikos mokytojų. Kelios valandos, praleistos autobuse, neprailgo. Grožėjomės pakelės vaizdais, dalinomės darbo patirtimi.


Pirmiausia apsilankėme Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje. Buvome svetingai sutikti gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, matematikos mokytojos ekspertės Alvydos Ambraškienės. Mokytoja pristatė miesto mokyklų tinklą, papasakojo apie A. Šapokos gimnaziją, jos tradicijas, apie mokinių mokslinės kūrybos draugiją, pasidalino gimnazistų leidžiamo laikraščio „Paupėja“ naujausiu numeriu. Vyko seminaras aktualiomis matematikos dalyko mokymo temomis. Susipažinome su „Šviesos“ leidyklos vadovėliais, mokytojo knygomis, kontrolinių ir savarankiškų darbų pavyzdžiais.

Mokytoja E. Gražienė atskleidė interaktyvios lentos privalumus matematikos pamokose.

Aplankėme istorijos mokytojos ekspertės B. Kairienės iniciatyva įkurtą Adolfo Šapokos atminimo kambarį, kuriame sukaupta autentiška medžiaga apie įžymųjį istoriką.

Susipažinome su gimnazijos biblioteka, kabinetais, konferencijų sale.

Gimnazijos mokytojos mus lydėjo po Utenos miestą, turėjome galimybę susipažinti su jo istorija. Miesto atsiradimas siejamas su Narkūnų piliakalniu. Legendos byloja, jog čia kunigaikštis Utenis pastatė medinę pilį, todėl gyventojai jo vardu pavadino ne tik miestą, bet ir aikštę, stadioną, laikraštį, futbolo komandą. Šiandien Utena tituluojama Rytų Aukštaitijos sostine, turinčia aukso spalva spindintį herbą – pasagą, laimės simbolį.

Šalyje ir už jos ribų miestą garsina Utenoje gaminami trikotažo gaminiai, alus, žirgų sporto tradicijos - kasmet vasarą Utenos Rašės hipodrome, o žiemą Dusetose, ant Sartų ežero, susirenka daugybė važnyčiotojų ir tūkstančiai smalsių žiūrovų.

Pabuvojome Kančių kalnelyje prie Dauniškio ežero, pamatėme Utenos Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčią Rytų Aukštaitijos partizanams atminti. Aplankėme šalia Utenos, Grybelių kaime, A. Šapokai pastatytą koplytstulpį.

Padėką A. Šapokos gimnazijos mokytojoms už pasidalintas žinias išreiškė ir atminimo dovanėles paliko Vilniaus rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Ona Bevainienė.

Grįždami namo aplankėme unikalų keramikos muziejų Leliūnuose. Jo įkūrimo iniciatorius – menininkas Vytautas Valiušis. Apžiūrėjome sukauptus senosios ir naujosios keramikos pavyzdžius, etnografinius eksponatus.

Ši išvyka yra puikus sėkmingo pedagoginio bendradarbiavimo pavyzdys.

Pagirių gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė
Danutė Pūrienė
Vilniaus rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
 Ona Bevainienė

Shadow up