kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Keičiasi žemės mokesčio lengvatų suteikimo tvarka ir sąlygos 2021 metams – lengvatas gaunančių asmenų sąrašą papildys daugiavaikės šeimos

Nuo 2021 m. pradžios įsigalioja nauji, š. m. gruodžio 18 d. vykusiame Tarybos posėdyje patvirtinti pakeitimai, susiję su žemės mokesčio lengvatų suteikimu – siekiant paremti daugiavaikes šeimas, nuspręsta nuo 2021-ųjų nustatyti lengvatas šeimoms, turinčioms tris ir daugiau vaikų.


Vilniaus rajono savivaldybė skiria ypatingą dėmesį šeimai, kaip valstybės ir visuomenės pagrindui, todėl siekiant paremti daugiavaikes šeimas bei palengvinti vaikų auginimo naštą, nuo naujųjų metų Savivaldybės biudžeto sąskaita žemės mokesčio už visų paskirčių žemės plotą iki 3 ha kaimo vietovėse, 0,25 ha Nemenčinės mieste lengvatas teiks daugiavaikėms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų iki jiems sukaks 18 metų arba pilnamečius nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas.

Taip pat kaip ir iki šiol, nuo žemės mokesčio mokėjimo už žemės sklypus iki 3 ha kaimo vietovėse ir iki 0,25 ha Nemenčinės mieste bus atleidžiami neįgalieji asmenys (darbingumo lygis nuo 0 iki 40 proc.), pensinio amžiaus žemės savininkai bei nepilnamečiai, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų.

Atkreipiame dėmesį, kad lengvatos nebus teikiamos už apleistus žemės ūkio naudmenų plotus, nustatytus nuotoliniais kartografavimo metodais. Siekiant ir toliau mažinti Vilniaus rajono apleistos žemės plotus, 2021 metais bus taikomas esamas 3 proc. mokesčio tarifas už apleistas žemės ūkio naudmenas.

Vilniaus rajono savivaldybė Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki 2021 m. rugsėjo 1 d. pateiks Vilniaus rajone gyvenančių bei lengvatų skyrimo kriterijus atitinkančių daugiavaikių šeimų sąrašą. Tuo tarpu daugiavaikės šeimos, nedeklaravusios gyvenamosios vietos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje dėl lengvatos pritaikymo turėtų kreiptis į VMI teritorinį skyrių, nes skaičiuojant žemės mokesčio deklaracijas neapmokestinamieji žemės sklypo dydžiai nebus pritaikyti automatiškai.

 

Bus perskaičiuotas 2019-2020 metų žemės mokestis žemės ūkio paskirties sklypų savininkams

Pasibaigus teismo procesui dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T3-152 nustatytų žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų 2019 metams, ir teismui konstatavus, kad iki šiol galiojusi lengvata – neapmokestinamas žemės ūkio paskirties žemės sklypų ploto dydis kaimo vietovėse – 5 ha, Nemenčinės mieste – 0,25 ha, neteisėtai buvo taikyta tik Vilniaus rajono gyventojams.

Š. m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu nuo žemes mokesčio mokėjimo už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą (išskyrus mėgėjų sodo žemės sklypus) Vilniaus rajono kaimo vietovėse – 5 ha, Nemenčinės mieste – 0,25 ha, 2019-2020 m. atleidžiami visi žemės savininkai – fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, atsižvelgusi į savivaldybės biudžeto galimybes, 2021 metų laikotarpiui šios lengvatos atsisakė.

 

Palankūs sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo

Vilniaus rajono savivaldybė skatindama ir palaikydama žemdirbystę Vilniaus rajone iki 2011 m. gyventojus (išskyrus sodininkus ir kitų bendrijų sklypų savininkus) atleisdavo nuo žemės mokesčio mokėjimo už žemės ūkio paskirties sklypus: kaimo vietovėse iki 9 ha, Nemenčinės m. iki 0,25 ha. Nuo 2012 m. Vilniaus rajono gyventojams neapmokestinamas žemės ūkio paskirties žemės plotas kaimo vietovėse buvo sumažintas nuo 9 ha iki 5 ha.

Savivaldybė teikia ir kitas žemės mokesčių lengvatas žemės savininkams. Vilniaus rajono savivaldybės taryba dėl lietingų metų bei ūkininkų patirtų milžiniškų nuostolių 2017 m. atleido nuo žemės mokesčio daugiau kaip 3 tūkst. ūkininkų, deklaravusių nuosavą žemę.

Nuo 2018 m. fiziniams asmenims pradėta taikyti 50 proc. sumažinta apskaičiuota mokesčio suma už kitos paskirties (žemės naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus, su sąlyga, kad lengvata taikoma vienam sklypui, kurio apskaičiuota mokesčio suma yra didžiausia, jeigu žemės savininkas turi daugiau negu vieną nurodytos paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypą. Taip pat 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė dėl sausros padarytos žalos suteikė ūkininkams 94 tūkst. Eur lengvatą.

2019 m. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti meteorologinių reiškinių padarytos žalos nuostolius žemės ūkio sektoriui, perpus sumažino žemės mokestį už žemės ūkio paskirties žemės sklypus ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius, išskyrus apleistą žemę. Tokia lengvata pasinaudojo 616 Vilniaus rajono ūkininkai. 

2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės taryba švelnindama Covid-19 (koronaviruso infekcijos) situacijos ir karantino sukeltas ekonominės pasekmės, suteikė juridiniams asmenims 25 proc. žemės, nekilnojamojo turto bei žemės nuomos mokesčių lengvatas.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up