kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Będą odnowione i zmodernizowane pomieszczenia i inwentarz w gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu rejonu wileńskiego

W gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu rejonu wileńskiego zostaną odnowione i zmodernizowane przestrzenie edukacyjne – 30 stycznia b.r. Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o finansowanie i rozpoczął realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu rejonu wileńskiego”.


W celu zapewnienia bardziej nowoczesnego i jakościowego środowiska do nauki, podczas realizacji projektu zostaną zmodernizowane przestrzenie edukacyjne gimnazjum im. Meilė Lukšienė: sale do aerobiku i choreografii, stołówka, pracownie biologii, fizyki, chemii, klasy muzyki, gabinet psychologa (pomocy dla ucznia) i inne pomieszczenia. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych promujących kreatywność. Po wykonaniu prac modernizacyjnych, te przestrzenie zostaną wyposażone w potrzebne meble i sprzęt niezbędny do przekazywania treści edukacji. Po realizacji projektu odnowione i zmodernizowane pomieszczenia szkoły przyczynią się do promowania samokształcenia uczniów, poprawy jakości programów edukacji, poprawy środowiska nauki i pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 280 tys. euro, 135 tys. euro przydzielono z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, fundusze państwowe Republiki Litewskiej wyniosą 12 tys. euro, pozostała kwota zostanie przydzielona przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Ponadto Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy ponad 700 tys. euro na modernizację systemów inżynieryjnych i inne niezbędne prace.

Prace rozpoczęto w lipcu b.r. i teraz już są w połowie. Zakończenie projektu zaplanowano na 2019 rok.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej wg realizacji środka nr 09.1.3-CPVA-R-724 „Zwiększenie efektywności sieci szkolnej” na lata 2014-2020, 9. priorytetu Programu Inwestycyjnego „Edukacja publiczna i zwiększanie potencjału zasobów ludzkich”.

Więcej informacji na temat projektów finansowanych przez UE, realizowanych rejonie wileńskim można znaleźć: /go.php/lit/IMG/2082.

Shadow up