kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Co z opieką nad dziećmi, gdy rodzice zarażą się koronawirusem?

W związku z szybko rozprzestrzeniającym się koronawirusem rodzice i opiekunowie muszą zawczasu zastanowić się nad tym, kto zaopiekuje się ich dziećmi, jeśli sami zachorują albo zostaną objęci kwarantanną.


Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji apeluje do rodziców, aby nie panikowali i zawczasu przygotowali się na możliwy czarny scenariusz – należy zadbać o opiekę nad dziećmi, aby one nie pozostały bez niej.

W rejonie wileńskim niepelnoletnim dzieciom, pozostawionym bez opieki rodzicielskiej (opiekunów) lub których rodzice są objęci izolacją w szpitalu, tymczasowa opieka będzie zapewniona w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach (ul. Vilniaus 13-2, telefon kontaktowy +370 647 06 822).

 

 

Tłumaczenie L24.lt

Shadow up