kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Smuiko mokytojų metodinė diena Rudaminos meno mokykloje

2016 m. kovo 21 dieną Rudaminos meno mokykloje vyko metodinė - praktinė diena „Šių dienų smuikininkų ugdymo aktualijos muzikos bei meno mokyklose“. Neišvengiamas kitimas, inovacijų ieškojimas, išbandytų tiesų patikrinimas šiuolaikinio gyvenimo situacijose – mokytojo tobulėjimo pagrindas.


Metodinė veikla yra viena iš svarbiausių gerinant ugdymo kokybę. Tinkamai parinkti mokymo metodai yra mokinio mokymosi sėkmės garantas. Todėl Rudaminos meno mokyklos styginių instrumentų metodinės grupės, kuri organizavo šį renginį, tikslas buvo - skatinti Vilniaus r. muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų metodinių grupių mokytojų bendravimą, bendradarbiavimą, dalinantis savo profesine patirtimi ir siekiant aukštų, pozityvių mokinių ugdymo rezultatų šiuolaikinėje mokykloje.

Šiuolaikinei pamokai keliama daug įvairių reikalavimų, tačiau pamokos sėkmė priklauso ne tik nuo metodikos, bet ir nuo mokytojo asmenybės. Metodinės dienos dalyviai galėjo stebėti trijų mokytojų atviras pamokas ir išklausyti du metodinius pranešimus.

Kokie būdai bei metodai taikomi tobulinant techninius ir meninius įgūdžius vyresnėse klasėse, pristatė smuiko vyresnioji mokytoja L.Šernienė (Rudaminos m.m). Smuiko mokytoja metodininkė O.Tunevič (Rudaminosm.m.) dalinosi gerąja patirtimi apie griežimo smuiku įgūdžių formavimą pradiniame mokymosi etape. Smuiko mokytoja J.Danielienė (Nemenčinės m.m.) pasidalino savo metodais ir darbo patirtimi apie „vibrato“ ir jo įgūdžių formavimą.

Mokytojo veikloje reikalingos psichologinės žinios, socialinė patirtis. Smuiko vyresniojo mokytojo V.Sobieski (Rudaminos m.m) metodinis pranešimas „Koncentracijos svarba ir jos lavinimas. Pritaikymo jaunųjų smuikininkų ugdymui galimybės“ buvo įdomus ir diskutuotinas. Metodinės dienos programą pabaigė smuiko vyresnioji mokytoja A. Turčinskaitė (Pagirių m.m.) pristatydama metodinį pranešimą apie šių dienų ugdymo aktualijas muzikos ir meno mokyklose bei smuiko, kaip instrumento pasirinkimo problematiškumą.

Apibendrinant metodinės dienos programą, mokytojai diskutavo išklausytomis temomis, pateikė gražių idėjų, kaip tobulinti ugdymo veiklą, kad ir mokiniui būtų gera, ir mokytojui smagu dirbti. Mokytojo darbas, reikalaujantis fizinių ir protinių galių, yra be galo atsakingas. Todėl, ugdydami jaunuosius smuikininkus pedagogai privalo ieškoti efektyvių metodų bei formų, o tinkamiausia tam aplinka yra mokykla, kolegos, betarpiškas bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi.


Vilniau r. Rudaminos meno mokyklos
styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė
smuiko mokytoja metodininkė Oksana Tunevič

Shadow up