kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime su Kultūros ministru pristatyti aktualūs Vilniaus rajono kultūros klausimai

Lapkričio 5 d. Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško kartu su Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič dalyvavo Kaune vykusiame kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko susitikime su Lietuvos savivaldybių merais.


Susitikimo metu aptartos kultūros politikos aktualijos ir pristatytas Vyriausybei pateiktas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas bei Lietuvos kultūros politikos strategija. Kultūros ministras, dėkodamas savivaldybėms už kultūros savivaldoje puoselėjimą bei bendradarbiavimą sprendžiant aktualius kultūros darbuotojams klausimus dėl darbo užmokesčio didinimo, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinama priemone dėl Kultūros paso, kuri leidžia mokiniams kartu su klase ar grupėmis valstybės lėšomis lankytis įvairiausiuose kultūros ir meno renginiuose. Panaši priemonė įgyvendinama ir Vilniaus rajone – rajono švietimo įstaigų moksleiviams atostogų metu ekspozicijų ir parodų lankymas yra nemokomas.

Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško, dalyvavusi savivaldybių vadovų susitikime su kultūros ministru, pristatė aktualius klausimus dėl Vilniaus rajono tautinių mažumų meno kolektyvų meno kategorijų suteikimo. Šiuo metu vienintelė galimybė meno kolektyvui pretenduoti į meno kategoriją yra dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje ir konkursuose tik su lietuvišku repertuaru. Vicemerė pasiūlė apsvarstyti galimybę sudaryti kompetentingą vertinimo komisiją iš Lietuvos ir kaimyninių šalių meno ekspertų, kurie įvertintų tautinių mažumų meno kolektyvų meninį lygį.

Taip pat iškeltas pasiūlymas ir dėl Lietuvos tautinių mažumų pasirodymo Dainų šventėje, skiriant tam atskirą dienos arba vakaro programą. Tautinių mažumų kolektyvai, taip pat yra svarbi Lietuvos kultūros dalis. Vilniaus krašte yra daug profesionalių meno kolektyvų, kurie papuoštų vieną svarbiausių Lietuvos kultūros švenčių. Pasak Vilniaus rajono savivaldybės atstovių, tai be abejonės išplės kultūrinį dialogą ir sustiprins abipusę pagarbą.


Nuotr. Savivaldybių žinios

Shadow up