kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje – diskusijos ir gyventojams aktualūs sprendimai

Spalio 25 dieną įvyko eilinis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame išnagrinėti 45 sprendimo projektai, visi Tarybai pristatyti sprendimo projektai patvirtinti. Posėdžiui pirmininkavusi Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pasveikino Tarybos posėdyje dalyvavusius LR Seimo narį Česlavą Olševskį, UAB „Vilniaus vandenys“ generalinį direktorių Marių Švaikauską, Savivaldybės administracijos darbuotojus, rajono seniūnijų seniūnus ir suinteresuotus rajono gyventojus.


Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. I pusmečio biudžeto įvykdymo ataskaita bei padidintos Vilniaus rajono savivaldybės pajamos ir asignavimai

Posėdžiavusi Taryba pirmu klausimu patvirtino pristatytą Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. I pusmečio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinį. Patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. I pusmečio biudžeto pajamų planas sudarė 45 796,4 tūkst. Eur. Pajamų planas įvykdytas 99,9 proc., gauta 45 756,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų: 24 248,4 tūkst. Eur iš mokesčių, 18 357,8 tūkst. Eur iš dotacijų, 3 060,2 tūkst. Eur iš kitų pajamų, 89,6 tūkst. Eur iš materialiojo turto realizavimo pajamų.

Sprendimo projektą pristačiusi Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Marina Symonovič taip pat informavo, kad išlaidų įvykdymas sudarė 41 166,7 tūkst. Eur, t. y. planas įvykdytas 81,5 proc. Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai – 57,4 proc., socialinės atskirties mažinimo programai – 12,0 proc., saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai – 9,5 proc., savivaldybės valdymo programai – 9,6 proc., kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai – 5,1 proc., ekonominio konkurencingumo programai – 3,5 proc., susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai – 2,1 proc. ir viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai – 0,8 proc.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi valstybės institucijų priimtais teisės aktais, padidino Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. pajamas ir asignavimus 1 183 tūkst. Eur, iš jų: 645,5 tūkst. Eur skirta Europos Sąjungos lėšų investiciniams projektams vykdyti, 10,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų skirta švietimo įstaigų mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas darbo užmokesčiui mokėti ir 527,1 tūkst. Eur skirta specialiosios tikslinės dotacijos lėšų ugdymo reikmėms finansuoti. Taip pat atsižvelgiant į biudžeto vykdymą ir asignavimų valdytojų prašymus, siekiant tikslingai panaudoti skirtas lėšas, perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimai, skirti savarankiškoms funkcijoms vykdyti bei mokymo lėšos, skirtos ugdymo reikmėms finansuoti.

 

Zujūnų sen., Gineitiškių k., Žirgų, Gineitiškių ir M. Koperniko gatvės gyventojams – dviračių ir pėstiesiems skirti takai

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, skatindama darnų judumą ir eismo dalyvių saugumą bei spręsdama Gineitiškių k. susisiekimo problemas, pritarė projekto „Pėsčiųjų takų plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje, Zujūnų seniūnijoje, Gineitiškių kaime“ įgyvendinimui.

Žirgų, Gineitiškių ir M. Koperniko gatvės Zujūnų seniūnijoje formuoja vieną iš dviejų pagrindinių transporto jungčių, jungiančiu su gretimai esančiu Vilniaus miestu. Didžioji dalis šių gatvių užstatyta gyvenamaisiais namais, pėsčiųjų eismas vyksta siaurais žvyruotais arba žolėtais kelkraščiais.

Siekiant išspręsti šią susisiekimo problemą, numatoma įrengti pėsčiųjų taką (pėsčiųjų takas bus įrengiamas M. Koperniko, Gineitiškių ir dalyje Žirgų gatvės), kurio bendras ilgis sieks 1 km. Įgyvendinus projektą pėstiesiems ir dviratininkams pagerės susisiekimo su Vilniaus miestu sąlygos, eismas taps saugesnis bei patrauklesnis, bus mažiau teršiama aplinka. Preliminari projekto vertė – apie 510 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimas truks ne ilgiau nei 36 mėn.

 

Patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas pagal tikslinę paskirtį

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti programai skirtų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, t. y. nustatyti lėšų šaltinius ir proporciją kitoms aplinkosaugos priemonėms, lėšų naudojimą, apskaitą ir kontrolę, patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kitoms aplinkosaugos priemonėms tvarkos aprašą.

Kitos aplinkosaugos priemonės tai:

Aplinkos kokybės gerinimas ir aplinkos apsauga;
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra;
Atliekų, kurių savininkų nustatyti neįmanoma arba kurie nebeegzistuoja, tvarkymas;
Aplinkos monitoringo, prevencinės aplinkos atkūrimas;
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimai;
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdynų kūrimas, želdinių veisimas, inventorizacija.

 

Tolesnė vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtra

Siekiant užtikrinti saugaus eismo sąlygas keliuose ir gatvėse, gerinti visos Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklo infrastruktūrą, prižiūrėti, tiesti ir remontuoti vietinės reikšmės kelius ir gatves, Vilniaus rajono savivaldybės taryba patikslino 2019 m. gegužės 17 d. patvirtintą Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo pagal seniūnijas objektų sąrašą. Atitinkamai paskirsčius lėšas bus ne tik pagerinta kelių bei gatvių būklė, bet ir užtikrinta patogesnė ir saugesnė kelių infrastruktūra Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams.

Su 2019 m. spalio 25 d. Tarybos patikslintu Vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo pagal seniūnijas objektų sąrašu galite susipažinti čia.

* Pateikiamas patikslintas objektų sąrašas, kuriame nurodytos darbų apimtys yra faktinės, sudarytos atsižvelgiant į seniūnijų poreikį pagal objektų sąrašuose pateiktus prioritetus.

 

Mokesčio už darželinukų maitinimą nemokėjimą galės pateisinti tėvai

Atsižvelgiant į šiuo metu galiojančius teisės aktus, pakeista Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmenų tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo nuostata, kuri numatė, kad, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) mokesčio už ikimokyklinuko ir priešmokyklinuko maitinimą už nelankytas dienas nemoka, jeigu švietimo įstaigai pateikia gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į ugdymo įstaigą.

Tuo tarpu šios Tarybos metu patvirtintame Tvarkos apraše nurodoma, kad pirmą ligos dieną tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą apie vaiko ligą, o po ligos pateikti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinamą raštą įstaigos vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka.

 

Kyviškių kaimo bendruomenei – poilsio zona ir vaikų žaidimo aikštelė

Siekiant sukurti savo gyventojams geras sąlygas ir galimybes puikiai praleisti laiką, treniruotis, turiningai praleisti laisvalaikį bei skatinti sveikatingumą, Tarybos posėdžio metu pritarta 0,07 ha ploto sklypo Kyviškių kaime suformavimui visuomenės poreikiams, t. y. čia bus įrengta  poilsio zona bei vaikų žaidimo aikštelė.

Pasak Šatrininkų seniūno Veslavo Starikovič, suformavus sklypą jau kitąmet Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ planuoja įgyvendinti projektą, kuris be abejonės, pasitarnaus ne tik Kyviškių kaimo gyventojams, bet ir čia atvykstantiems svečiams ir poilsiautojams. Prie čia esančio Vilnios intako Kyvė planuojama įrengti poilsio zoną – paplūdimį, tinklinio aikštelę, lauko treniruoklius. Čia pat bus įrengta ir vaikų žaidimo aikštelė.

 

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

 

Shadow up